Kepentingan menyertai kokurikulum

Kepentingan menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah

  • Pelajar dilatih  berdisiplin
  • Dalam aktiviti berpersatuan mendapat pelbagai pengetahuan
  • Promotion! Himalaya product free shipping
  • Pelbagai pandangan dan idea boleh dikongsi antara sesama ahli
  • Memperoleh badan yang cergas, minda juga turut menjadi cerdas
  • Pelajar dididik dengan semangat kerjasama dan toleransi sesama ahli pasukan
  • Kokurikulum menjadi satu nilai tambahan dalam proses pengambilan pelajar ke institusi pengajian tinggi awam.
  • Dapat menghasilkan generasi berilmu yang mempunyai kebolehan dan kesungguhan yang menyeluruh.
  • Membentuk modal insan yang berkualiti pada masa hadapan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.