Kesan Pencemaran Alam Sekitar

Pengenalan
1. Alam sekitar adalah anugerah Tuhan.
– perlu dipulihara dan disayangi
– namun banyak alam sekitar yang telah tercemar

Idea-idea Utama
1. Habitat flora dan fauna akan terjejas.
– lama kelamaan pelbagai spesis ini akan pupus
– mendatangkan kerugian kepada generasi yang akan datang

2. Manusia akan terdedah kepada pelbagai jenis penyakit
– kesan daripada udara yang kotor dan tercemar
– dilepaskan oleh kilang perindustrian dan kenderaan

3. Berlaku bencana alam yang maha dahsyat
– banjir besar dan tanah runtuh telah menjadi bukti
– kesan daripada penebangan pokok yang tidak dikawal

4. Hidupan akuatik semakin pupus
– sungai yang jernih telah dipenuhi dengan sisa toksik
– ikan dan udang antara mangsa pencemaran ini

5. Pendapatan nelayan akan terancam
– punca pendapatan terjejas
– hidupan akuatik banyak yang mati
– hasil pendapatan pastinya menurun

Penutup
1. Pencemaran alam sekitar mestilah ditangani.
– kempen,program dan pelbagai lagi mestilah dijalankan
– penguatkuasaan undang-undang turut dilaksana

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: