MEMBIASAKAN YANG BETUL, MEMBETULKAN YANG BIASA

Bil
Salah
Betul
Catatan
1
Semua permohonan mesti sampai selewat-lewatnya pada minggu depan bagi memudahkan ianya diproses oleh pihak JPA.Semua permohonan mesti sampai selewat-lewatnya pada minggu depan bagi memudahkan
permohonan diproses oleh pihak JPA.
Ianya tidak boleh dianggap
sebagai kata ganti diri seperti it dalam bahasa Inggeris.
2
Gotong royongGotong-royongKata berganda, dieja dgn
tanda sempang.
3
…mengucapkan terima kasih
di atas kehadiran semua.
…mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua…Di atas untuk hal-hal yang fizikal dan boleh disentuh atau dilihat.Contoh: Di atas meja…
Untuk hal-hal yang abstrak, lebih tepat kata sendi atas. Contoh:  Mengambil kesempatan atas kelemahan…
4
…bersandarkan kepada
keperluan…
…bersandarkan keperluan…Tidak perlu ada kata sendi
kepada
5
dari 250 unit kepada 300
unit…
…daripada 250 unit kepada 300 unit…Padanan yang tepat
….dari… ke ….
….daripada…kepada

 

Are you KOL or Blogger? Now Everyone can make money online with ACCESSTRADE!💰

Leave a Comment