kamus

E-dagang

Bincangkan kebaikan dan masalah pelaksanaan perdagangan elektronik (E-dagang) .

Pendahuluan

 • 路 Perdagangan elektronik (E-dagang) hangat diperkatakan di dunia perniagaan kini .
 • 路 Ini selaras dengan perkembangan teknologi komputer , era internet / siber .
 • 路 E-dagang adalah satu daripada 7 aplikasi perdana yang dibangunkan dalam projek MSC .

KEBAIKAN PELAKSANAAN E-DAGANG
Membesarkan pasaran produk sehingga ke peringkat global

 • 路 Internet berupaya mencapai khalayak pengguna yang jauh lebih besar , iaitu sehingga 60 juta pengguna di seluruh dunia dalam masa yang singkat .
 • 路 Kedai Dot-com dalam internet membolehkan peniaga memperagakan dan mempromosi barangan jualan dan perkhidmatan dengan mudah dan berkesan kepada pelanggan seluruh dunia .
 • 路 Contohnya , E-dagang berjaya dilaksanakan di Amerika Syarikat dan Eropah bagi jualan buku (Amazon.com) dan jualan komputer Dell .

Menghapuskan golongan tengah dalam dunia perniagaan

Memudahkan aktiviti membeli-belah / Pengguna

 • 路 Pengguna tidak perlu bersesak dengan masalah trafik .
 • 路 Masalah kekurangan tempat letak kereta dapat diatasi .
 • 路 Barangan tempahan dari mana-man sahaja boleh dihantar terus ke pintu rumah .
 • 路 Boleh membeli-belah 7 hari seminggu dan 24 jam satu hari .

MASALAH PELAKSANAAN E-DAGANG
Soal keselamatan pengguna harus diambil kira

Pengguna dan penjual masih samar tentang idea E-dagang berfungsi

 • 路 Soal saiz perniagaan dan penggunaan pendekatan E-dagang .
 • 路 Masyarakat kampung dan golongan yang berusia 40 tahun ke atas tidak memahami internet E-dagang .

Masalah kemudahan penggunaan komputer atau internet

 • 路 Tidak semua para perniagaan ( besar / kecil ) dapat menyediakan laman web bagi menceburi pendekatan laman web bagi menceburi pendekatan E-dagang ini .
 • 路 Tidak semua masyarakat kita terdiri daripada kalangan yang celik PC .

Kesimpulan

 • 路 Konsep E-dagang memanglah suatu konsep yang menarik .
 • 路 Pesediaan yang lebih teratur perlu jika konsep E-dagang ini hendak dilaksanakan .
 • 路 Keselamatan pengguna harus diberikan perhatian untuk mengelakkan kesan-kesan sampingan yang tidak diingini .

Leave a Reply

Your email address will not be published.