isi-isi karangan

KESIHATAN

Kepentingan Kesihatan

Cara-cara Menjaga Kesihatan

Tahap Kesihatan Rakyat

  • cukup memuaskan, baik di bandar mahupun di luar bandar, baik dalam kalangan kanak-kanak mahupun dalam kalangan orang dewasa dan orang-orang tua
  • dapat menyaingi tahap kesihatan rakyat di negara maju
  • jarang-jarang sekali berlakunya wabak penyakit yang serius
  • kesedaran tentang pentingnya menjaga kesihatan dalam kalangan rakyat begitu tinggi
  • kawalan terhadap sesuatu penyakit mudah dan pantas dilakukan
  • perkhidmatan kesihatan disediakan di seluruh pelosok negara
  • mutu perkhidmatan kesihatan semakin baik dengan meningkatnya kemahiran pegawai kesihatan dan penggunaan peralatan yang canggih
  • mutu perkhidmatan kesihatan dikagumi dan diberi pengiktirafan hingga peringkat antarabangsa

Leave a Reply

Your email address will not be published.