rangka karangan

PERPADUAN KAUM

Kepentingan dan Faedah Perpaduan Kaum

 • rakyat dapat bersatu padu untuk memajukan negara
 • rakyat dapat hidup dalam suasana yang harmonis
 • negara menjadi aman dan menjadi benteng keselamatan daripada ancaman musuh
 • keadaan yang aman damai menggalakkan pelabur-pelabur asing melabur di negara kita; dapat meningkatkan ekonomi negara
 • menaikkan nama baik negara sebagai sebuah negara yang berjaya menyatupadukan rakyat yang berbilang bangsa, agama dan budaya

Usaha-usaha Memupuk Perpaduan Kaum

 • menyusun semula masyarakat dari segi politik, ekonomi dan sosial
 • mengadakan peraturan dan undang-undang untuk memelihara keharmonian antara kaum
 • mengadakan kempen-kempen tentang perpaduan kaum
 • memupuk nilai-nilai murni seperti hormat-menghormati, bekerjasam dan sebagainya
 • menggalakkan penduduk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan
 • mengadakan suatu sistem pendidikan bagi menyatukan penduduk pelbagai kaum
 • menggalakkan penduduk menyambut hari perayaan, sambutan, hari kebesaran dan sebagainya

Perpaduan Kaum pada Hari ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.