Kokurikulum (SPM)

Pembentukan sahsiah seseorang pelajar tidak mungkin sempurna tanpa penglibatannya dalam aktiviti kokurikulum. Bahaskan pernyataan ini

 

Pendahuluan :

– matlamat utama Falsafah Pendidikan Negara ialah melahirkan insan yang seimbang

dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek

– pendidikanĀ  akademik sahaja tidak mungkin mencukupi

Are you KOL or Blogger? Now Everyone can make money online with ACCESSTRADE! šŸ’°

– perlu diseimbangkan dengan aktiviti kokurikulum

 

Isi :

– Mengasah kebolehan fizikal ( misalnya melalui aktiviti permainan)

– memupuk bakat kepimpinanĀ Ā  ( dengan mengetuaiĀ  persatuan)

– memupuk kebolehan menyelesaikan masalah/ krisis ā€“ menjayakan sesuatu projek

– memupuk semangat bekerjasama dalam kumpulan

 

Penutup :

– jelaslah betapa pentingnyaĀ  aktivitiĀ  kokurikulumĀ  dalamĀ  membentuk sahsiah seseorang pelajar

– oleh itu, aktiviti kokurikulum tidak harus dipandang remeh

– pelajar harus mengimbangkan bidang akademik dengan penglibatanĀ  mereka dalam aktiviti kokurikulum

Leave a Comment