TAJUK-TAJUK UJIAN LISAN BAHASA MELAYU

pelajaran BM

ASPEK-ASPEK TUMPUAN 1.    Pertuturan yang difahami, tersusun dan lancar. 2.    Pemahaman terhadap soalan seperti boleh memberikan jawapan yang betul, tepat dan menyakinkan. 3.    Bahasa baku yang betul, tepat dan gramatis. 4.    Intonasi yang bersesuaian. GANGGUAN PERTUTURAN 1.    Pertuturan yang tidak lancar. 2.    Penggunaan bahasa pasar, dialek daerah dan slanga. 3.    Gangguan bunyi yang kerap seperti … Read more