Permohonan Kemasukan Ke USM Sidang Akademik 2012 / 2013

kamus

Click :  Pohon usm

 

 

 

USM merupakan University APEX yang berhak untuk memilih pelajarnya. Untuk memasuki USM, pelajar harus membuat permohonan yang asing daripada UPU.

PANDUAN :

 

 

 

 

 

 

 

Malaysian University Selection Inventory (MUnSyI)

Calon-calon yang memohon kemasukan ke USM diwajibkan untuk mendaftar dan menduduki Malaysian University Selection Inventory (MUnSyI).

 

 

PERTANYAAN :

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan ke Program Pengajian di Universiti Sains Malaysia, Sidang Akademik 2012/2013 hendaklah dialamatkan kepada :

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
PEJABAT PENDAFTAR, ARAS 2,
BANGUNAN CANSELORI,
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA,
11800, USM, PULAU PINANG

Tel:   1300 888 876
Faks: 04 653 3328
E-mel: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.