SOALAN: Usaha membangunkan negara amat bergantung pada remaja yang bersahsiah terpuji. Jelaskan peranan yang perlu dimainkan untuk melahirkan remaja yang bersahsiah mulia. Contoh Karangan: Anak-anak ataupun digelar sebagai remaja ini mampu membangunkan sesebuah negara jika mereka mempunyai sahsiah yang mulia dalam diri mereka. Perkara ini sering menjadi bahan perbincangan dalamRead More →