Rencana : Kesedaran Sivik

Teknik menulis

Kesedaran Sivik Dalam Kalangan Masyarakat Masih Kurang

Pelbagai isu kesedaran sivik seperti kerenah negatif perokok, kebersihan dan vandalisme kemudahan awam masih tidak banyak berubah berbanding dahulu. Masih ada masyarakat yang tidak bertimbang rasa apabila merokok, bersifat pengotor dan melakukan kerosakan terhadap kemudahan awam.

Read more