Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM SPM, STPM, PT3, UPSR)

Contoh Karangan Bahasa Melayu

Karangan merupakan topic yang penting dalam subjek Bahasa Melayu. Anda boleh menggunakan contoh karangan di bawah sebagai panduan untuk membantu dalam penulisan karangan Bahasa Melayu.

Kertas 1 Bahasa Melayu

Mulai tahun 2021, Kertas 1 mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM (1103/1) akan menggunakan format baharu. Kertas 1 merupakan ujian penulisan karangan dan terdapat dua bahagian dalam kertas soalan.

Bahagian A mempunyai satu soalan yang terdiri daripada kombinasi oleh kepelbagaian bahan rangsangan. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Anda dicadang menggunakan 30 minit untuk menjawab soalan Bahagian A. Markah bagi soalan esei dalam Bahagian A bernilai 30 markah.

Bahagian B mempunyai empat soalan esei dan anda harus memilih satu soalan untuk menjawab. Panjang karangan dalam soalan Bahagian B harus antara 350 hingga 500 patah perkataan. Anda dicadang menggunakan 1 jam 30 minit untuk menjawab soalan Bahagian B. Markah bagi soalan esei dalam Bahagian B bernilai 70 markah.

Jenis-jenis Karangan

 • Pendapat/ Perbincangan
 • Keperihalan/ Gambaran/ Cerita/Cerpen
 • Surat Kiriman Rasmi
 • Surat Kiriman Tak Rasmi
 • Ceramah
 • Ucapan
 • Syarahan
 • Perbahasan
 • Pidato
 • Laporan Setiausaha/ Kejadian
 • Laporaan Minit Mesyuarat
 • Rencana
 • Berita
 • Wawancara

Contoh Karangan Bahasa Melayu yang cemerlang

Berikutnya contoh Karangan SPM, PT3, UPSR (sekolah rendah) boleh dirujuk semasa menjawap soalan karangan.

Contoh Karangan yang cemerlang?

Karangan yang cemerlang harus mempunyai isi-isi yang menarik. Pelajar dinasihat untuk menggunakan peribahasa atau ungkapan menarik dalam karangan anda.

Apakah hot topic Karangan pada tahun 2021?


Contoh Karangan Alam Sekitar

Cara-cara Memelihara alam sekitar
Langkah-langkah untuk menjaga kebersihan alam sekitar
Pencemaran Alam Sekitar (Punca, Kesan, Langkah)

Contoh Karangan Masyarakat

Kebaikan Semangat Kejiranan
Cara Memupuk Semangat kejiranan
Pembentukan masyarakat penyayang
Usaha-usaha Memupuk Semangat Kejiranan
Karangan Kerjasama (Seikat Bak Sirih, Serumpun Bak Serai)
Langkah-langkah Membantu Orang Kurang Upaya (OKU)
Permainan tradisional
Membantu golongan Orang Kurang Upaya
Contoh karangan Kes Jenayah
Kebaikan Kerja Amal
Punca semangat kejiranan luntur dan cara mengatasi
Gejala vandalisme dan Langkah-langkah Mengatasi

Contoh Karangan Negara

Kepentingan Sektor Pertanian kepada Negara
Langkah-langkah untuk Menggalakkan Penggunaan Pengangkutan Awam
Langkah-langkah mengurangkan Kemalangan Jalan Raya
Kelebihan – kelebihan Pendidikan Maya
Contoh Karangan Punca – Punca Kemalangan Jalan Raya
Kebaikan Menyertai PLKN
Punca-Punca Kemalangan Jalan Raya
Kesan – Kesan globalisasi

Contoh Karangan Kesihatan

Langkah-langkah mencegah wabak COVID-19
Kesan-kesan COVID-19
Contoh Karangan Norma Baharu Wabak Covid-19
Amalan Gaya hidup sihat
Usaha Memupuk Amalan Gaya Hidup Sihat
Cara-cara mencegah Penyakit Berjangkit
Faktor dan Langkah – Penyakit demam denggi
Punca-punca Obesiti dan langkah langkah mengatasi
Punca makanan ringan diminati ramai

Contoh Karangan Keluarga

Hubungan Kekeluargaan Semakin Renggang (Kesan, factor dan usaha)
Peranan keluarga dalam membantu Masalah Remaja
Usaha-usaha mencapai harapan ibu bapa
Impian untuk menjadi individu kebanggaan keluarga

Contoh Karangan Perpaduan

Pelbagai perayaan Di Malaysia
Keharmonian masyarakat berbilang kaum
Cara-cara memupuk perpaduan di Malaysia
Langkah – Langkah memupuk Perpaduan Rakyat

Contoh Karangan Sukan

Faedah dan Kepentingan sukan
Kebaikan Sukan Lasak
Langkah memajukan sukan negara
Langkah-langkah Meningkatkan Mutu Sukan Negara

Contoh Karangan pembangunan sendiri

Persediaan dan Usaha untuk mencapai Kerjaya Impian
Kepentingan Amalan Menabung
Cara-cara memperoleh kecemerlangan akademik
Kepentingan Amalan Membaca
Kesan buruk penggunaan alat telekomunikasi
Faedah-faedah Membaca Surat Khabar
Penggunaan rangkaian sosial yang betul
Faedah – Faedah amalan berjimat
Peranan remaja dalam membentuk sahsiah diri
Cara memanfaatkan media sosial

Contoh Karangan Sekolah

Cara-cara memupuk minat membaca (UPSR)
Punca punca gejala ponteng sekolah
Faedah Aktiviti Kokurikulum dan Impak Tidak Menyertainya
Punca kemerosotan disiplin pelajar
Kebaikan dan keburukan pembelajaran atas talian

Contoh Karangan lain

Kebaikan internet dalam kalangan masyarakat
Bantuan kepada Mangsa Bencana Alam
Faedah – Faedah Perbankan Internet

1 thought on “Contoh Karangan Bahasa Melayu (BM SPM, STPM, PT3, UPSR)”

Leave a Reply

Your email address will not be published.