Contoh Karangan

Rencana: Langkah memajukan sukan negara

Sebagai wartawan sebuah majalahsukan, anda ditugaskan untuk menulis rencana yang bertajuk“Langkah-langkah Meningkatkan Mutu Sukan Negara”. Tulis rencana itu selengkapnya. (more…)

Contoh Karangan – Langkah memajukan sukan negara

Sukan di negara ini mengalami zaman kemelesetan yang begitu ketara kerana tiada lagi kejayaan yang diraih seperti awa tahun 50-an, 60-an atau 80-an. Keadaan ini...

Contoh Karangan – Langkah memajukan sukan

Acap kali negara kita menganjurkan sukan berprestij di dunia seperti Formula One, LeTour De Langkawi, Sukan Komenwell dan sebagainya. Pecapaian Malaysia sebagai penganjur tidak dapat...

Kesan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar

Pelajar sekolah tidak ketinggalan dalam perlumbaan mengejar kecanggihan malah ada juga yang mempunyai telefon. Apakah implikasi penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar? (more…)

Rencana : Kesedaran Sivik

Kesedaran Sivik Dalam Kalangan Masyarakat Masih Kurang Pelbagai isu kesedaran sivik seperti kerenah negatif perokok, kebersihan dan vandalisme kemudahan awam masih tidak banyak berubah berbanding...

Contoh Karangan SPM – Usaha-usaha Memupuk Semangat Kejiranan

Jiran merupakan komuniti paling hampir dengan kehidupan setiap individu. Jiran sangat penting kerana merekalah yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Semangat Kejiranan harus sentiasa diingati...

Rangka Karangan

Isi – isi Karangan – Tema kemasyarakatan

Semangat kejiranan yang semakin luntur telah menyebabkan timbulnya berbagai-bagai masalah dalam masyarakat. Huraikan faktor-faktor lunturnya semangat kejiranan dan cara-cara mengatasinya. (more…)

contoh Karangan – Penderaan Kanak kanak

Anak adalah sebagai anugerah dan amanah Allah.Tetapi terdapat orang yang memiliki terlalu banyak anak sehingga tidak terjaga. (more…)

Karangan Kepentingan Perpaduan

Sebagai masyarakat yang harmoni terdapat begitu banyak peribahasa yang menyokong akan kepentingan perpaduan. (more…)

SPM – rangka karangan Semangat Kejiranan

Peribahasa Melayu selalu menempelak sikap golongan yang sangat mementingkan diri seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Tempelak tersebut bagaikan sudah sinonim dengan gaya hidup...

Teknik menulis karangan dan contoh menulis

Asas penulisan sesebuah karangan ialah kemahiran membina perenggan sama ada perenggan pengenalan, perenggan isi atau perenggan penutup. Hal ini disebabkan pemerengganan merupakan unsur penting pembentukan...

Isi-isi karangan Minat membaca

Era globalisasi hari ini memerlukan masyarakat Malaysia mengamalkan budaya membaca untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Malangnya tahap membaca dalam kalangan masyarakat masih rendah. Hal  ini...

campaign