Karangan Persediaan dan Usaha untuk mencapai Kerjaya Impian

Persediaan untuk mencapai Kerjaya Impian

Setiap orang mempunyai aspirasi kerjaya masing-masing dan haruslah bersedia sebelum menceburi bidang kerjaya. Usaha mencapai kerjaya impian haruslah sentiasa disediakan sejak peringkat sekolah untuk mencapai cita-cita. Apakah persediaan- persediaan yang diperlukan sebelum menceburi bidang kerjaya?

Persediaan untuk memenuhi kerjaya impian

Setiap orang mempunyai aspirasi kerjaya masing-masing. Kerjaya yang dipilih akan menentukan kejayaan hidup seseorang. Demi mencapai kejayaan hidup , seseorang itu perlu berusaha untuk merealisasikannya. Kerjaya impian saya ialah menjadi seorang doktor psikologi. Kerjaya yang amat mencabar dan berisiko ini merupakan cita-cita saya sejak di bangku sekolah lagi. Untuk mencapai hasrat ini, saya perlu berusaha menyiapkan diri dengan persediaan-persediaan yang lengkap kerana yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang.

Isi 1 – Ilmu pengetahuan yang mendalam

Persediaan untuk memenuhi kerjaya impian yang saya lakukan ialah memenuhi diri dengan ilmu pengetahuan yang mendalam berkaitan kerjaya yang ingin saya ceburi. Hal ini memastkan nekad saya tidak mudah rapuh kerana ketinggian ilmu yang saya miliki. Saya patutlah banyak membaca bahan bacaan yang bertemakan bidang psikologi kerana saya percaya membaca itu jambatan ilmu. Ilmu pengetahuan dapat mematangkan saya untuk menguruskan kehidupan. Oleh hal yang demikian, saya sewajarnya meningkatkan ilmu pengetahuan dan keyakinan diri bagi merealisasikan cita-cita saya iaitu menjadi seorang doktor psikologi yang berjaya.

Contoh Karangan: Cara-cara memperoleh kecemerlangan akademik

Isi 2 – Kemahiran sosial

Selain itu, saya perlu melengkapkan diri saya dengan kemahiran sosial seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran kerja berpasukan dan kemahiran menyelesaikan masalah. Selanjutnya, saya haruslah menguasai lebih banyak bahasa untuk menjadi modal insan yang kamil dan yakin pada diri sendiri apabila berhadapan onak dan duri. Saya juga akan melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kokurikulum kerana ini merupakan kesempatan untuk saya mengaplikasikan kemahiran-kemahiran tersebut. Sesungguhnya, usaha untuk memilki kemahiran sosial sangat mustahak untuk menceburkan diri dalam kerjaya yang mencabar ini.

Isi 3 – Jati diri yang mantap

Jika dilihat dari dimensi yang lain pula, saya sewajarnya mempunyai jati diri yang mantap. Sebagai seorang pelajar yang ingin menceburi kerjaya yang saya minati, saya akan sentiasa memastikan diri saya seimbang dari segi fizikal dan mental. Seterusnya saya perlu mempunyai minda yang kreatif dan inovatif agar mampu menangani masalah-masalah yang bakal saya tempuhi pada masa hadapan kelak. Kesannya, saya mampu mengemukakan idea-idea yang bernas untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan berkualiti. Sesungguhnya, kemampuan untuk berfikir secara kreatif dan inovatif serta kritis mampu memberi nilai tambah kepada diri saya.

Isi 4 – Peka terhadap isu semasa

Seperkara lagi, saya juga hendaklah sentiasa sensitif serta peka terhadap isu semasa kerana saya tidak mahu menjadi katak di bawah tempurung. Hal ini bertujuan untuk menjadikan diri saya lebih prihatin dan memahami terhadap masalah yang semakin menular bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Saya perlu membaca surat khabar dan menonton berita mahupun melungsuri internet untuk mengetahui isu-isu semasa berkaitan hal dalam dan luar negara terutamanya hal yang berkaitan kerjaya yang saya minati. Impaknya saya berupaya menangkis sebarang halangan ketika menjakankan tugas kelak.

Penutup Karangan

Kesimpulannya, inilah usaha dan persediaan yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk mencapai cita-citanya. Oleh hal yang demikian, saya akan sentiasa menitikberatkan kemajuan diri dalam aspek jasmani,rohani, emosi dan sosial. Semoga hasrat saya terlaksana kerana tiada kejayaan tanpa usaha dan kesungguhan.


(450 patah perkataan)

Contoh Karangan – Usaha mencapai harapan ibu bapa

10 thoughts on “Karangan Persediaan dan Usaha untuk mencapai Kerjaya Impian”

Leave a Reply

Your email address will not be published.