Teknik menulis karangan dan contoh menulis

Belajar online

Asas penulisan sesebuah karangan ialah kemahiran membina perenggan sama ada perenggan pengenalan, perenggan isi atau perenggan penutup. Hal ini disebabkan pemerengganan merupakan unsur penting pembentukan fizikal sesebuah karangan. Sebagai contoh, melalui perenggan pengenalan, pelajar dapat menyampaikan idea awal untuk memancing minat pembaca. Selain itu, pengenalan seharusnya dapat memberi gambaran ringkas tentang hala tuju penulisan yang akan dipersembahkan. Manakala perenggan isi pula merupakan badan sesebuah karangan. Keutuhan perenggan isi pula bergantung pada isi yang dihuraikan dengan jelas. Seterusnya, perenggan penutup merupakan kesimpulan penulis terhadap tajuk yang dibincangkan.

Read more

Isi-isi karangan Minat membaca

contoh karangan

Era globalisasi hari ini memerlukan masyarakat Malaysia mengamalkan budaya membaca untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Malangnya tahap membaca dalam kalangan masyarakat masih rendah. Hal  ini menuntut penglibatan ibu bapa  bagi menyemai tabiat membaca sejak anak-anak masih kecil. Jelaskan bagaimana ibu bapa boleh memainkan peranan  melahirkan masyarakat membaca.

Read more

BIOTEKNOLOGI (STPM)

tips peperiksaan

Peperanan bioteknologi dalam konteks pembangunan negara . Pengenalan Bioteknologi secara am adalah merujuk kepada penggunaan teknologi proses biologi untuk mengatasi pelbagai masalah kehidupan manusia. Kaedah teknologi ini meliputi kejuruteraan genetik iaitu pengubahan ciri genetik organisma (haiwan atau tumbuhan) demi memenuhi matlamat tertentu , kultur tisu dan pengklonan sel-sel. Huraian Isi BIOTEKNOLOGI Bioteknologi memajukan industri pengeluaran … Read more

Isi-isi karangan isu sosial (Kesan)

membaca

Karangan isu sosial kesan positif 1. Kepada negara – membantu perkembangan ekonomi negara – menyumbangkan pendapatan lumayan kepada negara – menaikkan imej negara di peringkat antarabangsa – mengurangkan beban kewangan negara – mengekalkan kestabilan dan keamanan negara – memupuk perpaduan nasional 2.Kapada masyarakat -menyumbangkan pendapatan lumayan -meningkatakan taraf hidup masyarakat -meningkatkan taraf kesihatan -menyediakan banyak … Read more

ISU-ISU DALAM PENULISAN KARANGAN i

Contoh Karangan

1 PERINDUSTRIAN -Jenis-jenis -Kebaikan & keburukan penggunaan teknologi moden -Prestasi negara dalam perindustrian 2 INDUSTRI DESA -Jenis-jenis -Usaha-usaha dan tujuan memajukan industri desa -Sambutan terhadap hasil keluaran industri desa Halangan-halangan 3 PEMBALAKAN -Kesan Pembalakan -Usaha -usaha mengekalkan kawasan hutan -Isu pembalakan haram 4 TEMPAT REKREASI -Fungsi dan peranan taman rekreasi -Sambutan masyarakat terhadap taman rekreasi … Read more

Rangka Karangan – Amalan Kesihatan

Belajar online

Badan yang sihat adalah penting untuk membentuk individu yang cergas dan masyarakat yang cemerlang. Jelaskan langkah-langkah yang berkesan untuk meningkatkan taraf kesihatan rakyat Malaysia. (Laras Sains) Pengenalan Sebagai negara membangun, taraf kesihatan rakyat Malaysia masih belum mencapai tahap yang memuaskan, terutama penduduk desa. Langkah-langkah 1. Memupuk amalan pemakanan yang seimbang. Makanan berkhasiat. Makanan kurang lemak, … Read more