Skip to content

Isi-isi Karangan – Tema kemasyarakatan

menulis karangan

Semangat kejiranan yang semakin luntur telah menyebabkan timbulnya berbagai-bagai masalah dalam masyarakat. Huraikan faktor-faktor lunturnya semangat kejiranan dan cara-cara mengatasinya.


Faktor-faktor semangat kejiranan

 • Perubahan pola/gaya hidup/ kesibukan dengan kerjaya
 • Kemajuan dalam bidang teknologi
 • Kurang kesedaran masyarakat tentang kepentingan hidup berjiran/ masyarakat bersifat individualistic
 • Jurang status sosioekonomi
 • Semangat perkauman yang masih menebal

Cara-cara mengatasi masalah

 • Ibu bapa perlu menyuburkan amalan kejiranan dalam kalangan anak-anak sejak kecil
 • Ibu bapa perlu membawa/menggalakkan anak-anak menyertai aktiviti kejiranan seperti aktiviti gotong-royong, kenduri-kendara
 • Masyarakat menganjurkan lebih banyak aktiviti kemasyarakatan di peringkat kawasan kediaman – Rukun Tetangga, Sistem Rondaan Sukarela (SRS), Rakan Cops
 • Masyarakat perlu mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat seperti tolong menolong, ziarah-menziarahi
 • Kerajaan memperbanyakkan penganjuran program kemasyarakatan peringkat kebangsaan seperti majlis rumah terbuka

Langkah-langkah yang berkesan

Statistik di atas menunjukkan bahawa tidak kurang daripada 47 kemalangan telah dilaporkan berlaku pada setiap hari di lebuh raya tidak termasuk jalan-jalan lain. Selaku rakyat yang prihatin, cadangkan langkah-langkah berkesan yang boleh dilakukan untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Cadangan anda hendaklah dihuraikan dan disertai oleh bukti yang kukuh.

 • Pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas lagi
 • Pihak kerajaan perlu mengetatkan syarat untuk mendapatkan lesen memandu
 • Pasukan peronda polis dan JPJ perlu membuat pemantauan secara berterusan di jalan-jalan yang berisiko berlakunya kemalangan
 • Masyarakat perlu mengubah sikap ketika memandu
 • Masyarakat perlu mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya
 • Masyarakat perlu memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memandu
 • NGO perlu melancarkan kempen pemanduan berhemah
 • Swasta perlu memastikan supaya jelan raya sentiasa berada dalam keadaan baik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page