Teknik menulis

pelajaran BM

Kenali Karangan Cemerlang

Para pelajar perlu mengetahui dan mengenali kriteria karangan cemerlang. Para pelajar perlu membaiki karangan mereka dan membuat penambahbaikan sehingga karangan mereka mencapai tahap cemerlang. Di bawah ini saya senaraikan kriteria karangan cemerlang sebagai panduan.Read More »Kenali Karangan Cemerlang