Teknik menulis karangan dan contoh menulis

Belajar online

Asas penulisan sesebuah karangan ialah kemahiran membina perenggan sama ada perenggan pengenalan, perenggan isi atau perenggan penutup. Hal ini disebabkan pemerengganan merupakan unsur penting pembentukan fizikal sesebuah karangan. Sebagai contoh, melalui perenggan pengenalan, pelajar dapat menyampaikan idea awal untuk memancing minat pembaca. Selain itu, pengenalan seharusnya dapat memberi gambaran ringkas tentang hala tuju penulisan yang akan dipersembahkan. Manakala perenggan isi pula merupakan badan sesebuah karangan. Keutuhan perenggan isi pula bergantung pada isi yang dihuraikan dengan jelas. Seterusnya, perenggan penutup merupakan kesimpulan penulis terhadap tajuk yang dibincangkan.

Berikut ialah contoh bahan pengajaran tentang cara-cara menulis perenggan pengenalan, perenggan isi, dan perenggan penutup. Pelajaran disampaikan secara induktif.

Paparan 1 : Ciri-ciri pengenalan

Pengenalan

Merupakan wajah sesebuah karangan
Seharusnya mengandungi pernyataan soalan (PS), latar belakang isu yang diperkatakan (LBI) dan kehendak soalan (KS)
Jumlah perkataan antara 80-90 patah kata

Manakala paparan (2) pula memaparkan satu persoalan karangan. Berdasarkan soalan tersebut, ciri-ciri perenggan pengenalan dijelaskan oleh guru seperti:

Paparan 2 : Penulisan Pengenalan

Telefon bimbit kini semakin digemari oleh masyarakat tanpa mengira golongan. Jelaskan sebab-sebab alat ini menjadi pilihan orang ramai dan kesan yang timbul daripada penggunaannya. (STPM 2008)

Cadangan penulisan:

Dewasa ini, telefon bimbit semakin digemari oleh masyarakat di negara kita (PS). Semua golongan masyarakat sama ada yang tinggal di bandar mahupun yang tinggal di desa memiliki telefon bimbit kerana tertarik dengan pelbagai kemudahan yang disediakan oleh pengeluar telefon tersebut. Menurut kajian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, pada 2006 hampir 20.5 juta rakyat Malaysia memiliki telefon bimbit. Permintaan yang tinggi daripada pengguna telah menyebabkan syarikat telekomunikasi prabayar melebarkan sayap mereka ke pelosok negara. (LBI) Persoalannya, mengapakah masyarakat Malaysia memiliki telefon bimbit dan selamatkah mereka ketika alat itu digunakan? (KS)

(87 patah kata)

Paparan seterusnya adalah tentang penulisan perenggan isi. Paparan 3 mengemukakan ciri-ciri perenggan isi dan diikuti paparan 4 contoh penulisan perenggan isi.

Paparan 3 : Ciri-ciri perenggan isi

Perenggan isi seharusnya mengandungi

A1 (ayat topik)
A2 (ayat huraian untuk menjawab soalan siapa/mengapa)
A3 (ayat huraian untuk menjawab soalan bagaimana/akibat)
A4 (bukti/contoh)
A5 (ayat penegas+peribahasa)
Jumlah perkataan antara 80-90 patah kata

Paparan 4: Perenggan isi

Cadangan penulisan:

Antara sebab utama masyarakat di negara kita memiliki sekurang-kurangnya sebuah telefon bimbit kerana kemampuan mereka memiliki alat tersebut (A1). Hal ini disebabkan harga telefon bimbit di pasaran mampu dibayar oleh pengguna (A2). Sebagai contoh harga sebuah telefon bimbit yang terendah ialah RM30.00 bagi siri Nokia 3310 (A3). Dengan harga telefon bimbit semurah itu, mereka yang berpendapatan rendah boleh membelinya (A4). Bagi mereka yang berpendapatan tinggi pula mampu memiliki telefon bimbit yang harganya melebihi RM 2000.00 seunit (A4). Dalam hal ini, peribahasa ‘ukur baju di bdan sendiri’ dapat menggambarkan bahawa masyarakat Malaysia yang pelbagai golongan yang mampu memiliki telefon bimbit (A5)

(93 patah kata)

Bahan pelajaran seterusnya ialah tentang perenggan penutp. Paparan 5 menerangkan ciri-ciri perenggan penutup dan paparan 6 menyatakan contoh penulisan perenggan penutup.

Paparan 5: Ciri-ciri perenggan penutup

Perenggan pennutup seharusnya mengandungi

PP (pandangan penulis tentang tajuk yang dibincangkan)
LT (mengemukakan langkah untuk tindakan yang dibincangkan)
HP (menyatakan harapan penulis)
Jumlah perkataan antara 60-70 patah kata

Paparan 6 : Penulisan perenggan penutup

Cadangan Penulisan:

Tuntasnya, penggunaan telefon bimbit dalam kalangan masyarakat Malaysia secara meluas menggambarkan mereka berfikiran positif terhadap teknologi komunikasi dan bersedia untuk berada di dalam dunia tanpa sempadan (PP). Kendatipun, keghairahan mereka menggunakan telefon bimbit janganlah sampai menyusahkan diri sama ada dari aspek ekonomi mahupun sosial (PP). Oleh itu, Kementerian Penerangan Malaysia perlulah memantau perkembangan teknologi ini (LT) agar masyarakat di negara kita dapat ‘ berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah’ dengan bangsa yang maju di dunia mengikut acuan budaya sendiri (HP).

(73 patah kata)

Setelah pelajar mengikuti pelajaran penulisan perenggan, langkah seterusnya yang perlu diikuti adalah dengan membuat latihan berdasarkan soalan yang diberikan untuk membuktikan pelajar memahami pelajaran tersebut.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.