Perpaduan Kaum

Teknik menulis

Langkah-langkah dan Kepentingan Memupuk  Perpaduan Kaum

Pengenalan
Perpaduan kaum amat penting kepada kita.
– teras keharmonian dan kesejahteraan
– wajar dikekalkan daripada satu generasi ke satu generasi

ISIUTAMA
1. Mengadakan pelbagai aktiviti kemasyarakatan .
– gotong royong,,hari keluarga dan pelbagai lagi
– masyarakat tanpa mengira kaum turut sama berganding bahu

2. Budaya rumah terbuka dalam sesuatu perayaan.
– pelbagai bangsa akan hadir berkongsi kegembiraan
– bertukar-tukar fikiran dan saling mengenali

3. Menubuhkan rukun tetangga di taman-taman perumahan
– mengadakan rondaan keselamatan bersama-sama
– meningkatkan tali silaturahim sesama masyarakat

4. Keharmonian hidup akan terjamain.
– tidak berlaku rusuhan kaum seperti di negara- negara luar
– aktiviti seharian berjalan dengan aman dan tenang

5. Imej negara di mata dunia akan meningkat.
– negara yang harmoni walaupun didiami oleh masyarakat majmuk
– menggamit kedatangan para pelabur dan pelancong

6. Pembangunan yang dirancang berjalan dengan baik
– tiada unsur khianat dan dengki antara kaum
– malah antara kaum sama-sama berganding bahu dalam pelbagai sektor

Penutup
Perpaduan hidup amalan di Malaysia.
– Perdana Menteri telah melancarkan Program 1 Malaysia
– tujuannya hanya satu dalam mempertingkat perpaduan yang sedia ada.

Leave a Reply

Your email address will not be published.