Skip to content

Rangka Karangan tentang Aktiviti Kokurikulum

Belajar

Kebaikan Menyertai Aktiviti Kokurikulum

Pendahuluan Karangan

– Persatuan, kelab, pakaian seragam, dan kegiatan bersukan
– Setiap pelajar harus menyertai sekurang-kurangnya satu kegiatan kokurikulum

Isi-isi Karangan Kokurikulum

– Menanam semangat kerjasama antara pelajar-pelajar dan juga mengeratkan hubungan
– Melatih pelajar-pelajar supaya lebih berdisiplin dan bertanggungjawab terhadap kerja-kerja yang diberikan
– Memupuk nilai kepimpinan – Cara mengendalikan pasukan dan keupayaan mengatasi masalah kecemasan
– Memperoleh kemahiran tertentu seperti kemahiran membuat perabot melalui kelab kemahiran hidup

Penutup Karangan

Aktiviti kokurikulum dapat mengelakkan pelajar-pelajar daripada melakukan kegiatan yang tidak baik seperti melepak dan sebagainya.


Aktiviti kokurikulum membentuksahsiahpelajar

Pembentukan sahsiah seseorang pelajar tidak mungkin sempurna tanpa penglibatannya dalam aktiviti kokurikulum. Tulis karangan tentang pernyataan ini.

Pendahuluan Karangan

– matlamat utama Falsafah Pendidikan Negara ialah melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek
– pendidikan  akademik sahaja tidak mungkin mencukupi
– perlu diseimbangkan dengan aktiviti kokurikulum

Isi Karangan

– Mengasah kebolehan fizikal (misalnya melalui aktiviti permainan)
– memupuk bakat kepimpinan (dengan mengetuai persatuan)
– memupuk kebolehan menyelesaikan masalah/ krisis – menjayakan sesuatu projek
– memupuk semangat bekerjasama dalam kumpulan

Penutup Karangan

– jelaslah betapa pentingnya  aktiviti  kokurikulum  dalam  membentuk sahsiah seseorang pelajar
– oleh itu, aktiviti kokurikulum tidak harus dipandang remeh
– pelajar harus mengimbangkan bidang akademik dengan penglibatan  mereka dalam aktiviti kokurikulum


1 thought on “Rangka Karangan tentang Aktiviti Kokurikulum”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page