Karangan Langkah mengatasi Jenayah Siber

Karangan Langkah mengatasi Jenayah Siber

Internet menjadi alat komunikasi yang terkini telah menyebabkan berlakunya kes jenayah siber yang semakin berleluasa. Huraikan langkah langkah mengatasi Jenayah Siber.

Isi Karangan langkah langkah mengatasi Jenayah Siber

 • Jenayah Siber boleh menggugat keharmonian dan keselamatan negara termasuk mengancam aspek keagamaan serta perkauman sehingga menjejaskan perpaduan rakyat.
 • Penjenayah siber sentiasa berubah selari dengan perkembangan teknologi.
 • Penjenayah siber yang licik turut memiliki kepakaran dan kemampuan untuk melumpuhkan operasi sistem rangkaian komputer dan melancarkan serangan yang lebih sofistikated.
 • Langkah-langkah pencegahan perlu diadakan dan membabitkan semua peringkat di sesebuah organisasi mahupun orang awam.

Tahap kesedaran tentang ancaman siber

 • Pengguna internet perlu mempunyai tahap kesedaran yang tinggi tentang risiko dari ancaman siber ini
 • Boleh lindungi sistem komputer dengan perisian yang ada di pasaran seperti antivirus, firewall, pop-up blocker, antispyware dan perisian keselamatan komputer yang lain
 • Kelas komputer juga haruslah diwajibkan di semua sekolah untuk mengajar pelajar tentang pengetahuan komputer serta internet di samping menjelaskan.
 • Program kesedaran keselamatan siber bagi memberi pendedahan dan pendidikan kepada penggunaan internet mengenai bahaya ancaman dan jenayah siber.

Kanak Kanak perlu diawasi

 • Golongan kanak-kanak dan remaja perlu diawasi dalam penggunaan Internet.
 • Ibu bapa Malaysia tidak sedar anak mereka terdedah kepada pornografi dan 1/3 ibu bapa pula tidak tahu mengenai media sosial yang digunakan anak mereka setiap hari.
 • Kawalan dan keterangan daripada ibu-bapa serta guru perlu dalam memberi kesedaran mengenai penerimaan informasi yang benar agar mereka tidak tertipu dan keliru.
 • sekolah membantu memberi maklumat kepada kalangan pelajar mengenai jenayah siber

Peranan kerajaan

 • Pihak kerajaan juga perlu bersedia berdepan pelbagai ancaman jenayah siber yang merebak ketika ini dengan mengadakan dan menentukan prasarana ICT yang selamat dengan melaksanakan polisi-polisi yang efektif, terkini dan praktikal.
 • Satu unit khas yang celik komputer dan berpengetahuan tinggi dalam dunia siber haruslah ditubuhkan untuk menangani penularan jenayah siber dengan lebih berkesan.
 • Kerajaan perlu menaik taraf kompetensi pengamal keselamatan siber sedia ada, selain memupuk golongan profesional keselamatan siber berwibawa yang baharu serta meningkatkan daya saing dalam mempertahankan keselamatan siber negara.
 • Kerajaan juga perlu menyediakan lebih banyak kursus komputer kepada semua pengawai kerajaan ataupun pekerja yang terlibat dalam transaksi di internet supaya mereka boleh tingkatkan keselamatan di alam siber.

Peranan Pihak swasta

 • Syarikat yang ingin memulakan e-dagang perlu melakukan langkah-langkah keselamatan dengn meningkatkan keupayaan mereka dalam mengekang pencerobohan penjenayah siber.
 • Memperkukuhkan kerjasama antara kerajaan dengan syarikat & pengguna komputer.
 • Meningkatkan keupayaan dalam menghadapi serangan penjenayah siber.

Penguatkuasaan dan hukuman

 • Undang-undang yang sedia ada perlu dikaji semula keberkesanannya supaya masalah ini dapat diatasi
 • Pihak berkuasa perlu mengkaji lebih mendalam lagi tindakan dan hukuman yang boleh dikenakan
 • Kerjasama antara PDRM, SKMM, Bank Negara untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani penjenayah siber
 • Forensik komputer digunakan dalam penyiasatan untuk mendapatkan bukti-bukti kukuh penjenayah siber lakukan seterusnya mendakwa mereka yang terlibat
 • Mengadakan kerjasama antara negara secara global dengan mengkaji hukuman yang dikenakan.


Contoh Karangan: Punca jenayah siber berlaku

Leave a Reply

Your email address will not be published.