Skip to content

Soalan Ramalan dan Tajuk Penting Karangan SPM 2024

Soalan Ramalan Karangan SPM 2023 dan 2024

Berikutnya soalan ramalan dan tajuk penting bagi karangan mata pelajaran Bahasa Melayu SPM 2024. Pelajar boleh menggunakan contoh karangan yang disertakan di bawah untuk mengulang kaji.

Soalan Ramalan Karangan SPM Bahasa Melayu

Berikutnya tajuk karangan yang penting dalan peperiksaan SPM. Calon-calon boleh merujuk kepada contoh karangan SPM yang berkenaan. Semoga semua calon dapat menjawab soalan karangan SPM Bahasa Melayu dengan lancar.

Bahasa Melayu Kertas 1 Bahagian A *HOT TOPIK*
– Masyarakat penyayang
– Semangat Patriotisme
– Pembelajaran dalam talian
– Gaya hidup sihat
– Semangat Kejiranan
– Kesukarelawan
– Koperasi sekolah
– Resume

Bahasa Melayu Kertas 1 Bahagian B *HOT TOPIK*
– Permainan Tradisional
– Persediaan Sebelum Melangkah ke Alam Pekerjaan
– Bidang Pertanian
– Industri Kraf Tangan
– Keselamatan Jalan Raya / Kemalangan Jalan Raya
– Kepentingan Pendidikan Teknik dan Vokasional (TVET)
– Peranan Keluarga dalam Pembentukan Sahsiah
– Faedah-Faedah E-Sukan
– Pencemaran Alam Sekitar
– Kes Buli
– Semangat Kejiranan
– Sukan Lasak
– Pelancongan
– Perniagaan dalam talian
– Amalan Rasuah
– Teknologi Hijau


Tema Kerajaan dan Ekonomi

Tajuk dan contoh Karangan SPM untuk tema yang berkaitan dengan kerajaan, ekonomi negara dan pihak swasta.

1. Masalah Kenaikan Harga
(punca atau langkah mengatasi)

Contoh Karangan: Punca kenaikan harga minyak

Contoh Karangan: Kesan Kenaikan Harga Minyak

Contoh Karangan: Punca Kenaikan Harga Barangan

Contoh Karangan: Langkah mengatasi kenaikan harga barang

2. Pelancongan dalam negara

Contoh Karangan: Faedah Melancong Dalam Negara

Contoh Karangan: Cara Menggalakkan Industri Pelancongan

3. Sektor pertanian
(kepentingan kepada masyarakat dan negara atau langkah memajukan)

Contoh Karangan: Kepentingan Sektor Pertanian

Contoh Karangan: Cara untuk memajukan sektor pertanian

4. Pencemaran alam
(punca-punca dan langkah mengatasi)

Contoh Karangan: Faktor Peningkatan Kes Pencemaran Alam Sekitar

Contoh Karangan: Cara Kerajaan menangani Kes Pencemaran Alam Sekitar

Contoh Karangan: Punca Pencemaran Sungai

Contoh Karangan: Perbincangan Pencemaran Alam Sekitar

Contoh Karangan: Punca pencemaran sungai dan Kepentingan Sungai

Contoh Karangan: Langkah Mengatasi Pencemaran Sungai

Contoh Karangan: Langkah Mengatasi Pencemaran Alam Sekitar

Contoh Karangan: Kepentingan alam sekitar

Contoh Karangan: Kesan Pencemaran Alam Sekitar

Contoh Karangan: Usaha untuk menjaga kelestarian alam sekitar

Contoh Karangan: Cara Menjaga alam sekitar

Contoh Karangan: Langkah untuk menjaga kebersihan alam sekitar

Contoh Karangan: Langkah Mengatasi Masalah Jerebu

Contoh Karangan: Kesan kesan fenomena Jerebu

Contoh Karangan: Kebaikan Teknologi Hijau

6. Penyakit berjangkit
(punca atau langkah mengatasi)

Contoh Karangan: Cara Menangani Penyakit Berjangkit

Contoh Karangan: Punca dan Kesan Penyakit Berjangkit

Contoh Karangan: Punca Penyakit Deman Denggi

Contoh Karangan: Penyakit demam denggi (Punca dan Cara)

Contoh Karangan: Langkah mengatasi Penyakit Berjangkit

7. Perniagaan Atas Talian

Contoh Karangan: Kebaikan dan Keburukan perniagaan atas talian

8. Gejala Rasuah

Contoh Karangan: Kesan Amalan rasuah dan usaha mengatasi

Contoh Karangan: Punca Gejala Rasuah dan Langkah Mengatasi

9. Peperangan

Contoh Karangan: Kesan Peperangan terhadap negara dan rakyat


Tema Masyarakat dan Keluarga

Berikutnya contoh Karangan SPM bagi tema yang berkaitan dengan masyarakat dan keluarga.

1. Semangat kejiranan

Contoh Karangan: Peranan ibu bapa dalam usaha memupuk semangat kejiranan

Contoh Karangan: Usaha-usaha Memupuk Semangat Kejiranan

Contoh Karangan: Punca semangat kejiranan luntur dan cara mengatasi

Contoh Karangan: Kebaikan Semangat Kejiranan

Contoh Karangan: Cara Memupuk Semangat kejiranan

Contoh Karangan: Kepentingan Semangat Kejiranan

Contoh Karangan: Langkah untuk Memupuk semangat kejiranan

4. Teknologi Maklumat
(Kebaikan atau keburukan)

Contoh Karangan: Kesan Buruk Ketagihan Gajet

Contoh Karangan: Kepentingan menguasai teknologi maklumat

Contoh Karangan: Kesan Buruk Teknologi Maklumat

Contoh Karangan: Kebaikan menguasai teknologi maklumat

Contoh Karangan: Penggunaan Teknologi Maklumat dan Internet

Contoh Karangan: Kebaikan Teknologi maklumat

Contoh Karangan: Kesan jenayah siber

Contoh Karangan: Langkah mengatasi Jenayah Siber

Contoh Karangan: Punca jenayah siber berlaku

Contoh Karangan: Kebaikan internet dalam kalangan masyarakat

5. Permainan tradisional
(kepentingan atau langkah-langkah mempopularkan)

Contoh Karangan: Kepentingan Permainan Tradisional

Contoh Karangan: Langkah memupuk Permainan Tradisional

7. Masalah Ponteng Sekolah
(punca atau langkah-langkah)

Contoh Karangan: Cara Mengatasi Masalah Ponteng Sekolah

Contoh Karangan: Kesan ponteng sekolah

Contoh Karangan: Punca gejala ponteng sekolah

8. Pendidikan keselamatan jalan raya
(kepentingan)

Contoh Karangan: Cara mengatasi Kemalangan jalan raya

Contoh Karangan: Punca Kemalangan Jalan Raya

Contoh Karangan: Langkah Mengurangkan Kemalangan Jalan Raya

Contoh Karangan: Kesan daripada Kemalangan berlaku

9. Aktiviti Kesukarelawanan

Contoh Karangan: Kepentingan menyertai kesukarelawanan


Ramalan Karangan Tema Peribadi

Berikutnya contoh Karangan SPM bagi topic yang berkaitan dengan individu, anak, pelajar dan remaja.

1. Pengisian masa lapang
(kepentingan atau langkah-langkah)

Contoh Karangan: Aktiviti berfaedah dan mengisi masa lapang

2. Anak yang cemerlang
(ciri-ciri atau langkah-langkah)

Contoh Karangan: Faktor-faktor Kejayaan Pelajar

Contoh Karangan: Ciri-Ciri Pelajar yang Cemerlang dan Berkualiti

3. Akhlak yang mulia / Sahsiah diri
(langkah untuk membentuk akhlak mulia)

Contoh Karangan: Cara untuk Membentuk Akhlak Mulia

Contoh Karangan: Cara untuk mengamalkan Nilai Murni

Contoh Karangan: Peranan Ibu Bapa Dalam Membentuk Sahsiah Anak-Anak

Contoh Karangan: Peranan remaja dalam membentuk sahsiah diri

4. Amalan berjimat cermat
(peranan ibu bapa untuk memupuk atau kepentingan)

Contoh Karangan: Kepentingan Amalan Berjimat Cermat

Contoh Karangan: Cara Memupuk Amalan Berjimat Cermat

Contoh Karangan: Faedah Amalan Berjimat

5. Stres dan tekanan
(langkah untuk mengatasi)

Contoh Karangan: Langkah Menghadapi tekanan

Contoh Karangan: Punca tekanan perasaan remaja

Contoh Karangan: Kesan tekanan terhadap remaja

6. Masalah Obesiti
(punca atau langkah mengatasi)

Contoh Karangan: Langkah Mengatasi Obesiti

Contoh Karangan: Punca masalah Obesiti

Contoh Karangan: Kepentingan Makanan Seimbang

7. Remaja berwawasan
(ciri-ciri atau langkah-langkah)

Contoh Karangan: Pembangunan modal insan

Contoh Karangan: Ciri-ciri generasi berwawasan

8. Amalan gaya hidup sihat
(Kepentingan dan langkah-langkah)

Contoh Karangan: Cara-cara mengamalkan amalan Gaya Hidup Sihat

Contoh Karangan: Usaha Memupuk Amalan Gaya Hidup Sihat

Contoh Karangan: Kepentingan gaya hidup sihat

Contoh Karangan: Langkah mengamalkan Gaya hidup sihat

9. Amalan bersukan
(Kepentingan dan kebaikan)

Contoh Karangan: Faedah Bersukan kepada Remaja

Contoh Karangan: Kepentingan dan Kebaikan sukan

Contoh Karangan: Kebaikan Sukan Lasak

Contoh Karangan: Cara Meningkatkan Prestasi Sukan

Nota dan Isi Karangan: E-Sukan (Sukan elektronik)

Contoh Karangan: Isu Sukan – Kepentingan, Langkah, Peranan

Contoh Karangan: Langkah-Langkah memajukan sukan

Contoh Karangan: Kebaikan Aktiviti Sukan kepada individu, masyarakat dan negara

Contoh Karangan: Manfaat Dasar 1 Murid 1 Sukan

Contoh Karangan: Faedah Dasar 1Murid 1Sukan

Contoh Karangan: Langkah memajukan sukan negara

Contoh Karangan: Langkah Meningkatkan Mutu Sukan Negara

Contoh Karangan: Fungsi sukan dalam pembangunan negara


Soalan Ramalan Karangan Tema Pendidikan

Ramalan karangan SPM yang berkaitan dengan pelajar, guru-guru, pihak sekolah dan ibu bapa.

1. Peranan Persatuan Ibu bapa dan Guru untuk menjamin kecemerlangan sekolah dalam akademik serta kokurikulum.

2. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET)

Contoh Karangan: Kepentingan Pendidikan teknik dan vokasional dan Cabarannya

Contoh Karangan: Kepentingan Pendidikan TVET

3. Budaya membaca
(peranan ibu bapa untuk memupuk atau kepentingan budaya membaca)

Contoh Karangan: Punca remaja kurang minat membaca

Contoh Karangan: Langkah Memupuk Minat Membaca

Contoh Karangan: Usaha memupuk amalan membaca

Contoh Karangan: Kepentingan Membaca

Contoh Karangan: Peranan Keluarga untuk Memupuk amalan membaca

Contoh Karangan: Kebaikan Minat Membaca

Contoh Karangan: Kebaikan dan keburukan membaca Novel

Contoh Karangan: Kepentingan amalan membaca

Contoh Karangan: Cara memupuk minat membaca

Contoh Karangan: Cara Memupuk Minat Membaca

4. Pendidikan maya dan pembelajaran dalam talian
(kepentingan)

Contoh Karangan: Kelebihan Pendidikan Maya

Contoh Karangan: Kebaikan dan Keburukan Pembelajaran atas talian

Contoh Karangan: Kebaikan pembelajaran secara atas talian

5. Kokurikulum
(kepentingan atau langkah menggalakkan para pelajar untuk menyertai)

Contoh Karangan: Cara menggalakkan kegiatan kokurikulum

Contoh Karangan: Kepentingan menyertai aktiviti Kokurikulum

Isi Karangan: Faedah Aktiviti Kokurikulum dan kesan Tidak Menyertai


Soalan Ramalan Karangan tema Kerjaya

Contoh Karangan SPM yang berkaitan dengan topic kerjaya dan bekerja.

Contoh Karangan: Persediaan untuk mencapai Kerjaya Impian

Contoh Karangan: Faktor Pemilihan Kerjaya bagi Remaja

Contoh Karangan: Persediaan untuk menghadapi Alam Pekerjaan

1. Bekerja sendiri

Contoh Karangan: Kebaikan bekerja sendiri

2. Pengangguran

Contoh Karangan: Langkah mengatasi pengangguran

Contoh Karangan: Punca Masalah Pengangguran

3. Bekerja sambil belajar (kepentingan)

Contoh Karangan: Kebaikan dan keburukan Pelajar Bekerja Secara Sambilan

Contoh Karangan: Keburukan Bekerja Secara Sambilan

Contoh Karangan: Faedah belajar sambil bekerja

Contoh Karangan: Faedah Koperasi Sekolah

Contoh Karangan: Peranan Koperasi Sekolah

Contoh Karangan: Kepentingan Menyertai Koperasi Sekolah


Soalan Ramalan Karangan tema Teknologi

1. E-wallet

Contoh Karangan: Keburukan E-Dompet

Contoh Karangan: Kelebihan E-Wallet (E-Dompet)


Contoh Karangan lain-lain

Bahagian A

Contoh Resume: Resume untuk Pemohonan Biasiswa

Contoh Resume: Resume untuk Pemohonan Program Pertukaran

Contoh Resume: Permohonan Sebagai Guru Prasekolah

Contoh Resume: Permohonan Sebagai Penolong Jurutera


Soalan Ramalan Karangan bagi subjek Bahasa Melayu hanya untuk rujukan sahaja. Pelajar dinasihati untuk mengulang kaji semua topic yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu.

Rujukan Lain: Nota Komsas dan Contoh Latihan

6 thoughts on “Soalan Ramalan dan Tajuk Penting Karangan SPM 2024”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page