Rangka Karangan – Kesan Pencemaran Alam Sekitar

Rujukan karangan

Pengenalan

Alam sekitar adalah anugerah Tuhan.

– perlu dipulihara dan disayangi
– namun banyak alam sekitar yang telah tercemar

Idea-idea Utama – Kesan Pencemaran Alam Sekitar

1. Habitat flora dan fauna akan terjejas.

– lama kelamaan pelbagai spesis ini akan pupus
– mendatangkan kerugian kepada generasi yang akan datang

2. Manusia akan terdedah kepada pelbagai jenis penyakit

– kesan daripada udara yang kotor dan tercemar
– dilepaskan oleh kilang perindustrian dan kenderaan

3. Berlaku bencana alam yang maha dahsyat

– banjir besar dan tanah runtuh telah menjadi bukti
– kesan daripada penebangan pokok yang tidak dikawal

4. Hidupan akuatik semakin pupus

– sungai yang jernih telah dipenuhi dengan sisa toksik
– ikan dan udang antara mangsa pencemaran ini

5. Pendapatan nelayan akan terancam

– punca pendapatan terjejas
– hidupan akuatik banyak yang mati
– hasil pendapatan pastinya menurun

Penutup Pencemaran Alam Sekitar

Pencemaran alam sekitar mestilah ditangani.
– kempen,program dan pelbagai lagi mestilah dijalankan
– penguatkuasaan undang-undang turut dilaksana

1 thought on “Rangka Karangan – Kesan Pencemaran Alam Sekitar”

Leave a Reply

Your email address will not be published.