Karangan Langkah untuk menjaga kebersihan alam sekitar

Langkah-langkah untuk menjaga kebersihan alam sekitar

Pencemaran Alam sekitar telah mengancamkan kebersihan dalam kehidupan kita. Jelaskan langkah langkah yang patut kita lakukan untuk menjaga kebersihan alam sekitar.

Langkah-langkah untuk menjaga kebersihan alam sekitar

Sejak kebelakangan ini, pembangunan tanpa limitasi kini merupakan perubahan kian pesat berlaku di negara kita pada alaf globalisasi ini. Namun, kemajuan dalam sektor perindustrian telah dikecapi hari ini sedikit tercalar impak daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab ini. Alam sekitaryang baik adalah salah satu nikmat Allah kepada kita. Alam sekitar turut menjadi mangsa kerakusan manusia yang membakar hutan, menggondolkan lereng bukit dan membuang sampah ke dalam sungai. Adakah kita ingin membiarkan alam sekitar terjejas semata-mata ingin mengejar kemajuan? Di manakah peranan kita sebagai masyarakat untuk menangani masalah ini? Jadi, alam sekitar yang bersih penting dalam kehidupan kita dan langkah-langkah yang positif perlu dilakukan.

Mengurangkan penggunaan bahan kimia

Salah satu langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah kebersihan alam sekitar ialah mengurangkan penggunaan bahan kimia kerana bahan kimia akan mendatangkan pencemaran. Hal ini jelas akan mendatangkan impak dalam jangka masa yang panjang kepada alam sekitar. Perkara yang dimaksudkan ialah penggunaan racun serangga dan penghawa dingin merupakan salah satu kesan yang paling ketara dan serius. Akibatnya, penipisan lapisan ozon dan air bawah tanah oleh kluoroflurokarbon (CFC) amat bahaya kepada masyarakat di Malaysia. Oleh itu, penggunaan bahan ini perlu dikawalkan oleh kerajaan dan pihak swasta supaya dapat menjaga alam sekitar yang dicipta oleh Tuhan.

Menguatkuasakan undang-undang alam sekitar

Selain itu, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang alam sekitar yang menyeluruh. Hal ini demikian, boleh membantu menjaga alam sekitar kita dengan lebih efektif. Jika kita lihat pada hari ini, berapakah kilang-kilang yang telah dibina oleh kerajaan mematuhi piawaian kebersihan yang telah ditetapkan? Di sini saya memberi contoh, pelepasan asap kilang dan pembuang sisa toksik ke dalam sungai mahupun laut secara terbuka. Implikasi daripada tindakan ini, undang-undang harus diketatkan lagi oleh pihak berkuasa supaya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar.

Proses Kitar Semula

Dalam pada itu, kitar semula yang diperkenalkan oleh kerajaan perlu diambil perhatian kerana mampu menjaga alam sekitar. Pendidikan alam sekitar secara formal pada peringkat rendah dalam pelajaran boleh memupuk amalan kitar semula sejak kecil. Bahan-bahan buangan boleh diproses semula untuk digunakan sekali lagi dan kita boleh mengklasifikasikan bahan-bahan yang tidak diperlukan di dalam tong-tong kitar semula yang telah disediakan. Sebagai contoh, bahan buangan boleh diproseskan menjadi baja nutrien bagi menghindarkan pembaziran dan surat khabar boleh dijadikan sebagai tisu. Melalui cara ini, sumber manusia dan negara dapat menjimatkan kos mereka mahupun kebersihan alam sekitar.

Kempen kesedaran sivik

Di samping itu, kebersihan alam sekitar boleh dijagakan melalui kempen kesedaran sivik supaya rakyat dapat menjaga alam sekitar. Masyarakat harus mempunyai kesedaran janganlah membuang sampah sarap merata-rata kerana tindakan ini akan mengundang pencemaran bau dan penyakit. Melalui kempen kesedaran ini, masyarakat ditiup kesedaran untuk menjaga kebersihan alam sekitar dan mengamalkan amalan “Fikir Dahulu Sebelum Buang”. Dengan ini, sedikit demi sedikit masalah dan hal ini dapat membendung dan memastikan bahawa kualiti kebersihan alam sekitar sentiasa bersih dan dijaga. Jadi, apabila semua rakyat sedar kepentingan alam sekitar, masyarakat dapat mengekalkan ekosistem seterusnya membantu bumi daripada kesan rumah hijau.

Bekerjasama menjaga kebersihan alam sekitar

Kesimpulannya, kita harus bekerjasama dan memainkan peranan ini untuk mengekalkan kebersihan alam sekitar. Pihak kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan yang berkaitan juga perlu memainkan peranan penting untuk memulihkan dan memelihara alam sekitar. Kita tidak sepatutnya meletakkan masalah ini diatas bahu kerajaan dengan semata-matanya. Kerjasama yang erat antara rakyat Malaysia dengan kerajaan tentunya akan lebih bermakna dan hasilnya kelak akan memuaskan hati semua orang. Sinomin dengan slogan negara “Negara Bersih, Rakyat Sihat “.


Karangan lain: Cara-cara memelihara alam sekitar

Apakah maksud dan definisi pencemaran?

Pencemaran alam sekitar ialah kejadian yangmengancam sumber alam sekitar dengan unsur-unsur yang kotor seperti bahan kimia, sisa-sisatoksik dan gas karbon monoksida. Pencemaran akanmenimbulkan keadaan yang bahaya terhadap kesihatan, keselamatan atau kebajikan dunia ini.

Apakah cara untuk menjaga kebersihan alam sekitar?

Kerajaan menguatkuasakan undang-undang alam sekitar. Masyarakat mengadakan kempen kesedaran sivik dan memupuk amalan kitar semula. Pihak swasta perlu mengurangkan penggunaan bahan kimia yang mendatangkan pencemaran.

Apakah punca pencemaran alam sekitar?

Pencemaran udara yang disebabkan oleh faktor manusia termasuk asap yang dikeluarkan dari kenderaan, jerebu dari kesan pembakaran secara terbuka dan sebagainya. Punca pencemaran air ialah pembuangan air kumbahan, sisa-sisa kimia dan pembuangan sampah ke dalam sungai. Pencemaran tanah pula berlaku disebabkan pemusnahan hutan akibat pembalakan dan pembuangan sisa-sisa kimia ke tanah.

3 thoughts on “Karangan Langkah untuk menjaga kebersihan alam sekitar”

Leave a Reply

Your email address will not be published.