Skip to content

Karangan Persediaan untuk menghadapi Alam Pekerjaan

Persediaan untuk menghadapi Alam Pekerjaan Karangan Persediaan untuk menghadapi Alam Pekerjaan

Dalam era globalisasi ini, berjaya dalam alam pekerjaan menjadi identiti seseorang. Pelajar-pelajar dipupuk untuk membuat persiapan sebelum menghadapi cabaran yang berkaitan dalam bidang pekerjaan. Huraikan persediaan seseorang pelajar untuk menghadapi Alam Pekerjaan.

Persediaan untuk menghadapi Alam Pekerjaan

Setiap individu mempunyai cita-cita tersendiri yang menjadi impian untuk dicapai suatu ketika nanti. Sejak usia dini, guru-guru dan ibu bapa kerap kali mengajukan pertanyaan mengenai cita-cita yang ingin dicapai. Apabila memasuki peringkat dewasa, pelajar-pelajar cenderung beralih fokus kepada alam pekerjaan yang menjadi penentu utama taraf hidup dan gaya hidup individu. Pada zaman kontemporari ini, pekerjaan-pekerjaan baharu memerlukan pelbagai kemahiran dan kepakaran. Pekerjaan seseorang itu juga menjadi identiti dan cerminan kepada kehidupan kita. Persoalannya, apakah persediaan yang wajar dilakukan oleh seseorang pelajar untuk menghadapi alam pekerjaan.

Memerlukan kelayakan akademik yang sesuai

Persediaan utama untuk memasuki alam pekerjaan adalah memperoleh kelayakan akademik yang sesuai. Tahap akademik adalah berbeza-beza berdasarkan pekerjaan tertentu.  Sebagai contoh, seseorang perlu memiliki kelayakan ijazah Ph.D untuk menjadi pensyarah di universiti. Pelajar juga harus memilihi bidang pendidikan yang sesuai terhadap impian pekerjaan mereka. Sebagai contohnya, pelajar yang mahu menjadi seorang doktor, jururawat, dan ahli farmasi mestilah memilih aliran sains manakala pelajar yang ingin menjadi seorang peguam dan akauntan haruslah memilih aliran kesusasteraan atau perniagaan di sekolah. Dengan demikian, kelayakan akademik berfungsi sebagai prasyarat yang penting dalam persiapan menuju dunia kerja.

Kemahiran berkomunikasi

Selain dari aspek akademik, kemahiran berkomunikasi merupakan aspek penting dalam dunia pekerjaan. Kemahiran ini diperlukan di dalam lingkungan kerja yang pelbagai, di mana etika berbicara dan kemampuan menyampaikan pesanan dengan jelas. Sebagai contoh, seorang pereka perlu berkomunikasi dengan rakan sekerja dan klien untuk memahami keperluan rekaan yang dikehendaki. Persiapan dalam aspek ini merangkumi kemahiran mendengar dengan teliti, berbicara dengan jelas, mempunyai etika dalam pertuturan kata, dan mengemukakan pendapat dengan taktik yang sesuai. Jika seseorang mempunyai kemahiran berkomunikasi yang sangat lemah, bagaimanakah dia hendak berurusan dengan rakan sekerja, majikan, klien dan pelabur? Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang tua, “kerana mulut badan binasa,” menekankan pentingnya kepercayaan yang diperoleh melalui komunikasi yang baik.

Mempunyai ketahanan fizikal dan mental

Seterusnya, pelajar perlulah mempunyai ketahanan fizikal dan mental bagi menhadapi alam pekerjaan. Keadaan fizikal yang baik juga memberikan komitmen dan usaha maksimum dalam memberi hasil pekerjaan yang berkualiti. Dalam alam pekerjaan yang sibuk dan mencabar, kemampuan menghadapi stres dan tekanan juga merupakan kunci untuk menjaga kesejahteraan mental. Sebagai contoh, seorang editor video mungkin menghadapi jadual projek yang memerlukan penyelesaian dalam tempoh yang terhad. Dalam keadaan ini, beliau mungkin terpaksa bekerja lebih masa untuk memastikan kerja penyuntingan video dapat diselesaikan dalam jangka masa yang singkat. Sesungguhnya, seseorang pelajar perlulah mempersiapkan fizikal dan mental mereka dengan mantap agar dapat menghadapi alam pekerjaan kelak.

Melatih diri supaya berdisiplin

Disiplin diri memainkan peranan penting dalam kejayaan di alam pekerjaan. Sejak kecil, pelajar menjalankan tugasan mengikut jadual pembelajaran yang diatur oleh guru. Namun dalam alam pekerjaan, setiap individu perlu berdikari dan menghadapi pelbagai perkara. Jika seseorang itu sering menangguhkan kerjanya, kerja akan menjadi banyak dan akhirnya memberikan tekanan kepada individu itu sendiri. Individu yang mempunyai kebiasaan positif, seperti mematuhi jadual, menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, dan menjaga komitmen, dapat meningkatkan prestasi kerja secara keseluruhan. Individu yang memiliki disiplin diri dapat mengelakkan tekanan yang disebabkan oleh penundaan dan beban kerja. Oleh itu, pelajar perlu melatih diri mereka supaya memiliki disiplin, ketabahan, dan kemampuan untuk mengatasi rintangan agar dapat siap menghadapi dunia kerja yang mencabar.

Penutup Karangan

Kesimpulannya, sebelum melangkah ke alam pekerjaan yang mencabar, seseorang pelajar perlulah memulakan persediaan yang mantap sejak dari bangku sekolah lagi. Pelajar juga perlu memperluaskan fikiran tentang pekerjaan-pekerjaan yang dapat diceburi agar mereka dapat menjadi pekerja yang menyumbangkan kemajuan kepada diri, masyarakat dan negara. Sehubungan itu, masyarakat khususnya pihak sekolah dan pihak ibu bapa perlulah berganding bahu dalam melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan kerana merekalah yang akan menjadi pemimpin negara pada masa depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page