Skip to content

Karangan SPM: Langkah Memupuk Minat Membaca

Karangan Langkah Memupuk Minat Membaca

Sudah banyak yang diperkatakan tentang kekurangan minat membaca dalam kalangan remaja hari ini. Pada pendapat anda, apakah cara yang dapat memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar.

Cara untuk Memupuk Minat Membaca dalam kalangan pelajar

Memang tidak dapat dinafikan bahawa dengan membaca, seseorang akan dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Hal ini kerana terdapat berbagai-bagai maklumat termasuk isu semasa dan pengetahuan bidang sains dan teknologi yang terdapat di dalam buku, majalah dan surat khabar. Era globalisasi hari ini memerlukan masyarakat Malaysia mengamalkan budaya dan minat membaca untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Malangnya tahap membaca dalam kalangan masyarakat masih rendah. Sudah sampai masanya langkah-langkah yang sewajarnya diambil untuk memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar.

Ibu Bapa sebagai suri teladan

Cogan kata ‘kepimpinan menerusi teladan‘ sudah biasa kita baca dan dengar. Sebagai pemimpin keluarga, ibu bapa merupakan suri teladan terdekat kepada anak-anak. Ibu bapa dan anak-anak bukan sahaja memiliki hubungan biologi yang jelas, bahkan sebahagian besar pembawaan dan tabiat ibu bapa turut diwarisi oleh anak-anak. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam langkah untuk memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar. Mereka harus menggunakan masa berkualiti bersama-sama anak-anak untuk membaca di rumah atau membawa anak-anak ke perpustakaaan. Ibu bapa boleh mewujudkan suasana persekitaran yang sesuai untuk membaca supaya menghasilkan generasi yang mengamalkan  budaya membaca. Selain itu, ibu bapa juga boleh memperuntukkan sebahagian daripada pendapatan untuk membeli bahan bacaan yang disukai oleh anak. Ibu bapa yang memberikan galakan dan contoh yang baik mesti dapat memupuk minat membaca anak mereka.

Contoh Karangan berkaitan: Peranan Keluarga untuk Memupuk amalan membaca

Peranan guru dan sekolah

Salah satu langkah memupuk minat membaca ialah pengaruhan guru di peringkat sekolah. Sekolah di negara kita telah melancarkan program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM). Malangnya, kebanyakan guru tidak mementingkan program ini telah menyebabkan pelajar kurang meluangkan masa dalam membaca dan merekod dalam buku NILAM. Pihak sekolah haruslah memastikan pelajar benar-benar membaca dan berkongsi sinopsis cerita yang mereka baca. Selain itu, guru-guru mesti sentiasa menasihati pelajar untuk menjadikan membaca sebagai satu hobi mereka. Kebanyak masa seharian pelajar adalah di sekolah. Pihak sekolah boleh menyediakan sudut bacaan yang selesa dan bahan bacaan yang mencukupi supaya dapat menarik minat pelajar membaca.

Langkah Kerajaan untuk memupuk minat membaca

Selain itu, kerajaan memainkan peranan yang penting untuk memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar. Kerajaan boleh melaksanakan pelbagai langkah dalam usaha  meningkatkan kesedaran pelajar  terhadap kebaikan dan faedah membaca. Kemudahan perpustakaan mesti disediakan di semua bandar dalam negara kita. Bagi kawasan luar bandar, perpustakaan bergerak boleh disediakan supaya pelajar di kampung mempunyai peluang untuk membaca buku yang menarik dan terkini. Di samping itu, pihak kerajaan turut menyumbangkan tenaga dalam usaha untuk memupuk minat membaca. Komponen kesusteraan (Komsas) telah dimasukkan dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sejak tahun 2000. Melalui cara ini, pelajar berpeluang membaca pelbagai bahan sastera yang dapat membentuk keperibadian yang tinggi dalam kalangan pelajar. Sukatan pelajaran ini mesti diteruskan supaya pelajar dapat memperoleh nilai-nilai murni yang terdapat dalam komponen kesusteraan.

Peranan syarikat penerbitan

Selain pihak kerajaan, pihak swasta juga boleh memainkan peranan mereka untuk membantu memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar. Syarikat-syarikat penerbitan perlulah menerbitkan buku-buku yang berkualiti dan bersesuaian dengan pelajar daripada peringkat umur yang berlainan. Pihak swasta juga boleh mengambil inisiatif dengan menerbitkan judul-judul buku yang menarik atau mengusahakan penterjemahan buku-buku yang berkualiti dari luar negara. Pihak kerajaan boleh mengurangkan kadar cukai kertas dan buku dari tahun ke tahun untuk membantu para penerbit. Penerbitan buku juga boleh bekerjasama dengan media massa untuk mengadakan rancangan mengulas buku-buku baru supaya pelajar berminat dengan buku baru yang diterbit. Secara tak langsung dapat memberi gambaran kepada pelajar tentang buku-buku berkualiti terdapat di dalam pasaran, pelajar akan berminat untuk membaca.

Kempen galakan membaca

Tidak lupa juga kepada pihak media massa dan elektronik boleh memupuk minat membaca pada masa ini. Peranan mereka dalam menjayakan kempen galakan membaca amat besar kerana media massa dan elektronik berperanan sebagai ‘Penyebar maklumat untuk negara’. Pada zaman ini, masyarakat remaja dan pelajar mendapatkan informasi dari sosial media. Pelajar sentiasa menumpukan perhatian pada berita-berita hangat dan cerita-cerita sensasi yang dipaparkan oleh media massa. Begitulah besarnya pengaruh media massa dan elektronik dalam kehidupan masyarakat dan pelajar. Pihak media boleh menyeru dan menggesa pelajar supaya membaca dan menyatakan sekali kebaikan-kebaikan membaca.

Penutup Karangan Langkah Memupuk Minat Membaca

Kesimpulannya, minat membaca sangat penting dalam kehidupan pelajar keran dapat melahirkan generasi yang berintelektual pada masa hadapan. Pelajar harus mengamalkan minat membaca yang berfaedah sebagai persediaan untuk bersaing dalam era globalisasi ini. Walaupun dunia sudah melepasi pelbagai zaman dalam beberapa dekad, namun budaya membaca tetap mendominasi kemajuan dan keagungan sesebuah bangsa dan negara. Justeru, semua pihak yang berkenaan haruslah berganding bahu untuk memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar supaya negara kita menjadi maju.


Contoh Karangan berkaitan: Kebaikan Minat Membaca
Contoh Karangan berkaitan: Kepentingan Ilmu Pengetahuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page