Kepentingan alam sekitar

menulis karangan

Anda mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan peringkat daerah. Tajuk syarahan yang akan anda sampaikan ialah “ Alam Sekitar dan Tanggungjawab Bersama”. Sediakan teks syarahan itu selengkapnya

Pendahuluan: Kata-kata aluan

Isi :

A. Def: alam sekitar- Apa-apa yang ada di langit dan di bumi & Tanggungjawab

 • – amanah atau tugas yang perlu dipikul  oleh  seseorang &
 • – semua bermaksud  pihak yang terlibat.
 • – Ini bereti menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab bersama sesuai dengan pepatah
 • “bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat”

 

Hadirin sekalian,

 

B. Ia menjamin keselesaan dan kecerdasan kita seiring dengan pembangunan  negara

 • –  Pembangunan yang dibina tanpa  dilupakan
 • –  kepentingan keindahan alam dan flora
 • – Cukup beruntung kerana memiliki pemimpin yang sedar akan kepentingan alam sekitar
 • –  kewujudan lebih banyak hutan simapanan hutan rezab
 • – kita sedar akan tanggungjawab Bersama
 • – Masyakarat Jepun percaya akan semangat alam
 • – sekiranya alam sihat & sejahtera , manusia atau penghuninya juga demikian

 

C. Alam – wajah kita sebenarnya & imej diri kita

 • – Daya penarik kepada pelancong – secara tidak langsung membantu dasar ekonomi negara
 • – Negara yang kurang sumber alam mengambil pelbagai langkah untuk membangunkan alam
 • – namun kita yang begitu kaya dengan sumber kaya  leka  akan keindahan alam

Hadirin yang dihormati,

D. Ia adalah satu tanggungjawab menyeluruh dan bebanan yang tiada nilainya – kita harus bersikap

lebih peka dan positif dalam hal

 • – Tidak harus letakkan bebanan ini diatas bahu orang lain
 • –  Nilai ini perlu dipupuk dari kecil lagi bah kata pepatah
 • “melentur buluh biarlah dari rebungnya“
 • –  kita  harus menjadi teladan kepada orang lain
 • –  jangan kerana keuntungan, kita lupa akan janji kita kepada alam
 • –  Setiap  pihak harus turun padang  dalam  menjayakan slogan “ Alam sekitar dan tanggungjawab bersama”   & harus berusaha mencari jalan untuk menjadikan alam sekitar selamat  dihuni manusia

 

Penutup :

Hadirin sekalian,

 • – Pemikiran sebeginilah yang diharapkan agar masyarakat berasa  bertanggungjawab dan sumbangan yang bakal diberikan oleh mereka amat dihargai.
 • – Maka tidak dapat dinafikan bahawa tangguungjawab menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab kita bersama.
 • – Marilah kita sama-sama melaungkan dan merealisasikan  slogan “ Alam Sekitar dan tanggungjawab Bersama”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.