Karangan UPSR – Cara memupuk minat membaca

Sekolah

Dengan membaca, kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Tulis karangan tentang cara-cara memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak.

Karangan SPM: Cara Memupuk Minat Membaca

Cara memupuk minat membaca (Karangan Sekolah Rendah)

Minat membaca harusdigalakkan untukmelahirkangenerasi muda yang mementingkan ilmu pengetahuan. Kanak-kanak harus digalakkan supaya membaca buku sejak kecil lagi. Pelbagai cara dapat dilakukan untuk memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak.

Ibu bapa menjadi teladan

Untukmemupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak, ibu bapa harus menjadi contoh kepada anak-anak. Sebagai ibu bapa, mereka boleh menjadikan membaca sebagai alaman kehidupan dan mewujudkan suasana membaca di rumah. Ibu bapa juga boleh membaca buku-buku cerita untuk anak sejak kecil. Dengan cara ini, minat membaca dapat dipupuk pada peringkat awal lagi.

Berkunjung ke Perpustakaan

Selain amalan membaca di rumah, ibu bapa juga boleh membawa anak-anak mereka ke perpustakaan. Di perpustakaan, anak-anak boleh membaca pelbagai jenis buku yang digemari oleh mereka. Malah, di perpustakaan sering diadakan aktiviti dan peluang berkunjung ke perpustakaan, minat kanak-kanak terhadap buku dan tabiat membaca akan bertambah. Apabila minat membaca telah ada, dengan sendirinya kanak-kanak ini akan ke perpustakaan untuk meminjam buku yang digemari oleh mereka.

Pesta Buku

Selain itu, ibu bapa bolehlah membawa anak-anak ke pesta buku. Pelbagai jenis bahan bacaan boleh didapati di pesta buku. Ibu bapa boleh memberikan peluang kepada anak-anak untuk membeli buku pilihan mereka. Minat membaca lebih mudah diterapkan jika anak-anak memperoleh bahan bacaan yang sesuai dengan mereka.

Peranan Sekolah

Tamabahan pula, pihak sekolah memainkan peranan yang penting untuk memupuk minat membaca. Pihak sekolah harus menyediakan bahan baca seperti pelbagai jenis buku,surat khabar dan majalah di perpustakaan sekolah. Hal ini adalah disebab terdapat pelajar yang suka membaca tetapi keluarganya miskin dan tidak sanggup membeli bahan baca. Selain itu, cikgu haruslah sentiasa memupuk pelajar untuk mengisi masa lapang dengan membaca kerana amalan ini memberi banyak faedah dan dapat menambahkan ilmu pengetahuan murid-murid.

Kesimpulan Karangan membaca

Kesimpulannya, minat membaca dalam kalangan kanak-kanak hendaklah dipupuk sedikit demi sedikit bak kata peribahasa, “Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain”. Jika usaha ini dilakukan, minat membaca akan bertambah dan akhirnya budaya membaca menjadi amalan harian kanak-kanak.

Karangan SPM: Kepentingan Membaca

3 thoughts on “Karangan UPSR – Cara memupuk minat membaca”

Leave a Reply

Your email address will not be published.