Skip to content

Contoh Karangan SPM: Faedah Koperasi Sekolah

Karangan Faedah Koperasi Sekolah

Setiap sekolahmempunyai koperasiuntuk memberikan perkhidmatan kepada warga sekolah. Huraikan pendapatan anda tentang faedah faedah Koperasi Sekolah kepada warga sekolah terutamanya pelajar.

Faedah Penubuhan Koperasi Sekolah

Umum mengetahui bahawa setiap sekolah mempunyai koperasi tersendiri. Koperasi yang ditubuhkan oleh pihak sekolah memainkan peranan yang amat penting untuk memberikan perkhidmatan kepada warga sekolah. Terdapat satu organisasi yang terdiri daripada guru dan pelajar yang menguruskan koperasi sekolah. Koperasi sekolah ditempatkan di sebuah bilik yang megandungi pelbagai barang jualan. Pelajar bolah mendapatkan barang keperluan sekolah seperti alat tulis dan buku tulis. Pada waktu rehat, koperasi mula berniaga dan menjual pelbagai makanan dan minuman kepada pelajar. Dengan adanya sebuah koperasi yang sistematik, kita dapat memperolehi faedah yang tidak dapat dikira dengan jari jemari kita. Persoalannya, apakah faedah penubuhan koperasi kepada warga sekolah?

membekalkan barangan yang lebih mudah

Menyingkap jendela perbincangan yang utama ialah koperasi sekolah membekalkan barangan yang berharga lebih murah berbanding di luar sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana koperasi berperanan untuk membantu golongan pelajar yang tidak mempunyai wang belanja yang banyak supaya mereka dapat membeli keperluan sekolah dengan harga yang murah. Terdapat pelbagai alatan pembelajaran dijual di koperasi selain daripada pen dan pensel iaitu seperti kalkulator, gam, gunting, dan pengokot kertas. Selain itu, koperasi sekolah menjual makanan dan minuman dengan membekalkan pilihan makanan yang berbeza daripada kantin sekolah. Tambahan pula, koperasi juga menjual pakaian sekolah seperti baju dan seluar PJK serta uniform kokurikulum. Hal ini dapat memudahkan urusan jual beli pakaian sekolah kepada pelajar yang memerlukan. Kesannya koperasi sekolah dapat membantu mengurangkan beban pelajar dengan menjual barang pada harga yang berpatutan.

Sebagai contoh, saya pernah membeli kalkulator dengan harga yang murah berbanding di kedai alat tulis. Secara tidak langsung, koperasi juga membantu pelajar menjimatkan kos pengankutan dan masa untuk berkunjung ke kedai tertentu kerana mereka boleh mengambil masa waktu rehat untuk membeli di koperasi sekolah. Peribahasa menyatakan bahawa sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dengan menjimatkan duit, pelajar pasti dapat memupuk amalan menabung dalam diri sendiri. Jelaslah bahawa koperasi sekolah menjaga kebajikan murid dengan menjual barangan yang murah.

Mempelajari ilmu perniagaan

Fokus perbincangan yang seterusnya ialah koperasi membolehkan pelajar dapat mempelajari asas dan ilmu berkaitan perniagaan. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar berpeluang melibatkan diri dalam aktiviti jual beli seperti menjaga kaunter jual beli di koperasi. Pelajar dapat belajar cara menetapkan harga, mengendali stok barangan, membuat catatan kewangan dan belajar konsep perakauan. Dalam hal ini pelajar akan memperolehi pengalaman untuk berniaga dan mengetahui selok-belok perniagan. Pengalaman sebegini amat bernilai kerana tidak diajar dalam sukatan pelajaran. Selain itu, pelajar dapat memupuk semangat berniaga seperti sikap amanah dan jujur. Mereka juga akan menjadi lebih yakin apabila berkomunikasi dengan pelanggan. Kesannya, murid dapat mempelajari pengetahuan dalam perniagaan dengan lebih mendalam dan holistik. Pelajar juga dapat mencungkil minat dan potensi dalam berniaga dan menceburi bidang keusahawanan pada hari kelak. Selanjutnya, penguasaan matematik pelajar juga bertambah cekap kerana terdapat peluang untuk mempraktikkan ilmu yang dipelajari. Bak kata pepatah jauh perjalanan luas pemandangan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa manfaat koperasi sekolah ialah meningkatkan pengenalan pelajar terhadap perniagaan.

Memupuk sifat bekerjasama

Di samping itu, koperasi sekolah juga memberi faedah dalam memupuk sifat bekerjasama dalam kalangan murid-murid. Hal ini dikatakan demikian kerana, koperasi sekolah memerlukan ahli yang banyak dalam mengurus sesebuah perniagaan. Sebagai contoh, ada pelajar yang menjadi ketua, ada yang bertanggungjawab menjadi bendahari yang jujur, ada juga menjadi ahli jawatankuasa dan sebagainya. Justeru, pelajar yang menyertai ahli koperasi sekolah dapat mempelajari sikap bekerjasama dan bersatu padu berbanding dengan pelajar yang tidak menyertainya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa koperasi sekolah berfaedah dalam memupuk sifat bekerjasama antara murid. Akhir kata, bulat air kerana pembetung, bulat munusia kerana muafakat. Hal ini akan menjadi kekuatan mereka ketika mereka menghadapi masalah dalam pekerjaan.

Penutup karangan faedah koperasi sekolah

Bulan samakin terang, bayang kian jelas bahawa pelbagai manfaat dapat diperoleh dengan adanya aktiviti koperasi sekolah. Pelajar mempunyai lebih banyak pilihan makanan untuk saparan dan mereka dapat mempelajari dalamselok-belok perniagaan serta memupuk sifat kerjasama antara murid. Hal ini dapat diimplementasikan oleh pihak sekolah untuk koperasi di koperasi sekolah. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pihak sekolah haruslah memberi peluang kepada semua pelajar untuk mendapat faedah dari koperasi sakolah. Jika pihak sekolah memajukan koperasi sekolah maka sekolah kita akan disegani oleh sekolah lain lantas menjadi terkenal di peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu, kakitangan sekolah diseru agar memberi sambutan dan sokongan kepada koperasi sekolah yang ditubuhkan agar sama-sama mendapat manfaat daripadanya dan menyumbang kepada pembangunan sekolah untuk menjadi lebih maju.

Contoh Karangan: Peranan Koperasi Sekolah
Contoh Karangan: Kepentingan Menyertai Koperasi


Isi-isi lain tentang Faedah Koperasi

– Sekolah ialah platform utama yang mendidik murid menjadi cemerlang dalam pelbagai bidang
– Salah satu kemudahan di sekolah yang penting dalam sistem pendidikan ialah koperasi sekolah
– Koperasi sekolah dibuka waktu rehat dan pada waktu perantaraan sesi pagi dengan sesi petang
– Koperasi sekolah yang dianggotai semua murid dan dijaga oleh murid yang dipilih oleh guru
– Semua pelajar harus mengkaji kebaikan koperasi sekolah kerana tak kenal maka tak cinta

memudahkan murid memperoleh barangan keperluan

– koperasi sekolah memudahkan murid memperoleh barangan keperluan sebagai pelajar sekolah
– mengurangkan beban tugas guru dan ibu bapa untuk menyediakan kelengkapan belajar murid
– murid dapat membeli buku-buku kerja dan alat-alat tulis untuk kegunaan akademik mereka
– mereka dapat memanfaatkan koperasi sekolah yang menawarkan harga yang lebih berpatutan
– koperasi memberikan kemudahan kepada murid-murid untuk melengkapkan keperluan mereka

mengasah bakat keusahawanan murid

– koperasi sekolah berfaedah kerana mengasah bakat keusahawanan dalam kalangan murid
– murid dapat melibatkan diri dalam tugasan menjaga koperasi dan menjalankan tugas mereka
– membuat promosi, meningkatkan jualan, dan menjaga kaunter pembayaran di koperasi sekolah
– mencungkil bakat murid dalam bidang keusahawanan agar dapat bersaing dengan sihat
– murid dapat memupuk minat berniaga sekali gus menjadi ahli korporat terkemuka di negara

memupuk nilai-nilai murni

– koperasi sekolah juga berfaedah kerana dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri murid-murid
– mereka dapat menjalankan tugas dengan nilai amanah dan bertanggungjawab sebagai jurujual
– nilai kejujuran dalam tingkah laku juga dapat dinilai dengan akauntabiliti dalam penjagaan wang
– koperasi sekolah dapat membimbing murid menjadi ahli korporat yang adil dan bertindak benar
– koperasi sekolah dapat menjadi platform pembelajaran sepanjang hayat diri anak-anak muda

menawarkan pelbagai perkhidmatan

– koperasi sekolah amat berfaedah kerana menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada murid
– dapat mengurangkan beban ibu bapa untuk membeli baju sukan yang perlu ditempah khas
– murid dapat menempah lencana dan seluar trek serta baju sukan dengan harga yang murah
– koperasi sekolah bukan dibuka untuk mengaut keuntungan berlipat ganda daripada pelanggan
– murid dapat memiliki apa-apa kelengkapan yang amat berkualiti dengan harga yang berpatutan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page