Skip to content

Karangan SPM: Ciri-Ciri Pemimpin Yang Baik

Karangan Ciri-Ciri Pemimpin Yang Baik

Seorang pemimpin yang baik akan menyelesaikan masalah dan mencapai matlamat organisasi pada masa depan. Bincangkan ciri- ciri pemimpin yang baik dalam sesuatu organisasi, syarikat atau negara.

Ciri-Ciri Pemimpin Yang Baik

Dalam setiap negara, organisasi, syarikat, pasukan sukan, dan keluarga, ada seseorang yang dilantik sebagai pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab untuk mengawal, mengurus, mentadbir, merancang, membuat keputusan, dan menjadi contoh bagi orang yang dipimpin. Kejayaan sesebuah organisasi bergantung pada prestasi kolektif pentadbirnya, yang terdiri dari orang yang mengarah kerja dan memimpin kakitangan keseluruhannya. Persoalannya, apakah ciri-ciri pemimpin yang baik?

Mengasihi dan mengambil berat

Pemimpin yang baik ialah mengasihi dan mengambil berat soal kebajikan orang yang dipimpin, menyediakan keadaan selamat, selesa dan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat berbanding kepentingan peribadi. Oleh itu, setiap pemimpin perlu mempunyai visi dan misi untuk kepentingan semua pihak. Semua perancangan dilakukan dengan teliti, bijak, fleksibel, berasas dan memahami keperluan semasa bagi membantu kejayaan apa yang dilakukan. Pemimpin juga harus memiliki simpati dan kesedaran akan perasaan dan harapan orang yang dipimpin. Dengan ini, beliau akan bekerja dengan rakan sekerja dengan lancar dan menjadi seorangan pemimpin yang baik.

Mentaliti yang baik

Mentaliti merupakan salah satu faktor penting untuk menjadi seseorang pemimpin. Mentaliti pemimpin yang baik boleh ditunjukkan melalui kemampuan untuk berfikir secara strategik dan membuat keputusan yang matang. Mereka harus bertindak dengan cermat dan menimbang faktor-faktor yang relevan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Seorang pemimpin yang mempunyai mentaliti yang baik juga bertindak dengan segera apabila tanpa menunggu orang lain datang meminta. Selain itu, beliau juga harus menghadapi cabaran dan masalah serta risiko, baik yang berpunca dari luar diri atau dalam diri sendiri untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mencapai matlamat yang ditetapkan.

Sanggup menerima kritikan

Kedudukan pemimpin amat penting sebagai tunjang kekuatan kepada sebuah organisasi atau satu negara. Satu sifat mulia yang perlu dimiliki setiap pemimpin ialah sanggup menerima kritikan dari orang-orang di bawahnya. Hal ini penting kerana kritikan dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki keburukan dan meningkatkan prestasi pemimpin. Sebenarnya, pemimpin juga tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Namun, dengan mampu menerima kritikan, pemimpin dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Tanpa pemimpin yang berhemah, berwibawa dan berwawasan akan mengakibatkan organisasi tidak dapat berkembang dan tidak memberikan manfaat kepada ahli-ahlinya.

Mengelak dari sikap mementingkan kroni

Selain itu, pemimpin yang baik juga perlu mengelak diri daripada mengamalkan sikap mementingkan kroni. Hal ini akan menyebabkan rasa tidak adil dan tidak seimbang dalam organisasi. Pemimpin yang adil sepatutnya melayan orang bawahan dengan sama rata, tanpa mengira siapa dia atau apa kedudukan dalam organisasi. Pemimpin yang memberi layanan dan ganjaran istimewa kepada penyokong yang tertentu akan hilang sokongan. Apabila semua orang bawahan merasa dihargai dan dihormati, mereka akan meningkatkan motivasi dan komitmen terhadap organisasi. Ini akan menyumbang kepada kejayaan organisasi yang lebih baik.

Penutup Karangan Pemimpin Yang Baik

Kesimpulannya, individu yang bergelar sebagai pemimpin menanggung amanah kepimpinan yang berat. Pemimpin harus mampu mendapatkan kerjasama secara sukarela dari rakan sejawatnya untuk mencapai matlamat organisasi. Pemimpin yang mempunyai ciri-ciri yang mulia akan berjaya menyatukan orang di bawah pimpinannya ke arah satu matlamat bersama dan mencapai kejayaan apa yang diharapkan.


Contoh Karangan: Cara untuk Membentuk Akhlak Mulia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page