karangan alat telekomunikasi

Teknik menulis karangan

Kesan buruk penggunaan alat telekomunikasi📱

Dalam menelusuri era globalisasi ini, alat telekomunikasi amat penting. Kewujudannya yang bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan semakin mewarnai pasaran di negara kita. Terdapat banyak alat komunikasi yang menguasai global pada hari ini seperti telefon bimbit, ‘facebook’, ‘instagram’,  dan sebagainya. Hampir setiap orang menggunakan alat komunikasi untuk berhubung dengan orang yang jauh di mata. Kemajuan ini menjadikan dunia semakin kecil  kerana semuanya terletak di hujung jari.

Read More »Kesan buruk penggunaan alat telekomunikasi📱