Isi-isi karangan isu sosial (Kesan)

membaca

Karangan isu sosial kesan positif 1. Kepada negara – membantu perkembangan ekonomi negara – menyumbangkan pendapatan lumayan kepada negara – menaikkan imej negara di peringkat antarabangsa – mengurangkan beban kewangan negara – mengekalkan kestabilan dan keamanan negara – memupuk perpaduan nasional 2.Kapada masyarakat -menyumbangkan pendapatan lumayan -meningkatakan taraf hidup masyarakat -meningkatkan taraf kesihatan -menyediakan banyak … Read more