Perenggan Pendahuluan

Belajar online

Perenggan pendahuluan boleh diumpamakan seperti penampilan manusia. Perawakan yang menarik akan mempengaruhi minat orang. Wajah, pakaian dan unsur luaran lain memberi impak kepada hati sesiapa yang melihat. Oleh sebab perenggan ini memberi kesan pertama terhadap keseluruhan karangan, maka peranannya amatlah penting. Tujuan pendahuluan karangan SPM adalah mempengaruhi pemeriksa agar terpikat dan jatuh hati. Tanggapan positif … Read more