Penguasaan Bahasa Inggeris amat penting dalam kehidupan

Belajar online

Sering kali kita terdengar masalah pengangguran graduan tempat meniti dari mulut ke mulut masyarakat. Walaupun telah beberapa puluh syarikat didatangi Melayu yang menghadapi masalah tersebut kerana mereka sering tersisih apabila bersaing dengan pelajar bukan Melayu yang lebih fasih berbahasa Inggeris. Lebih parah lagi apabila kawasan tertentu orang Melayu begitu fanatik terhdap agama, sehingga menolak segala … Read more