KEPENTINGAN SEKTOR PERTANIAN 🌾 KEPADA NEGARA

contoh karangan

Kepentingan memajukan sektor pertanian

Sektor pertanian yang merupakan sektor ekonomi primer amatlah penting dari segi kepentingan sosial, ekonomi dan ekologi. Menuju Wawasan 2020 yang merupakan impian dan visi semua rakyat Malaysia untuk menjadi sebuah negara perindustrian yang maju, kepentingan sektor pertanian tidak harus dikesampingkan malah perlu dibangunkan agar seiring dengan sektor perindustrian.

Read more