Contoh Karangan Perpaduan Rakyat

Perpaduan Rakyat

Perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum perlu dipupuk dari semasa ke semasa. Usaha ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan negara sentiasa terpelihara. Pernahkah terlintas dalam benak kita tentang maksud frasa „perpaduan rakyat‟? Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, `perpaduan rakyat‟ dapat diertikan sebagai rakyat berganding bahu untuk
melakukan sesuatu dan sentiasa menyelesaikan masalah secara musyawarah. Persoalannya ialah apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan bagi memastikan perpaduan rakyat dapat dikekalkan?

Read moreContoh Karangan Perpaduan Rakyat