BIOTEKNOLOGI (STPM)

tips peperiksaan

Peperanan bioteknologi dalam konteks pembangunan negara . Pengenalan Bioteknologi secara am adalah merujuk kepada penggunaan teknologi proses biologi untuk mengatasi pelbagai masalah kehidupan manusia. Kaedah teknologi ini meliputi kejuruteraan genetik iaitu pengubahan ciri genetik organisma (haiwan atau tumbuhan) demi memenuhi matlamat tertentu , kultur tisu dan pengklonan sel-sel. Huraian Isi BIOTEKNOLOGI Bioteknologi memajukan industri pengeluaran … Read more BIOTEKNOLOGI (STPM)