Isi – isi Karangan – Semangat patriotik

Teknik menulis karangan

Anda berhasrat untuk menyertai satu pertandingan ceramah yang bertajuk ‘Penerapan Semangat Patriotik Dalam Kalangan Generasi Muda Kini’.  Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. Kata alu-aluan dan tajuk ceramah Maksud patriotik Cara penerapan – cerita, aktiviti, filem, kempen Kesan – naikkan semangat majukan negara, nilai cinta negara, semangat berpasukan dan perpaduan Harapan patriotik Semangat patriotisme perlu ada … Read more