Isi – isi Karangan – Semangat patriotik

Teknik menulis karangan

Anda berhasrat untuk menyertai satu pertandingan ceramah yang bertajuk ‘Penerapan Semangat Patriotik Dalam Kalangan Generasi Muda Kini’.  Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.
Kata alu-aluan dan tajuk ceramah

Maksud patriotik

 • Cara penerapan – cerita, aktiviti, filem, kempen
 • Kesan – naikkan semangat majukan negara, nilai cinta negara, semangat berpasukan dan perpaduan

Harapan patriotik

Semangat patriotisme perlu ada dalam diri generasi muda pada hari ini kerana mereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Huraikan langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam diri anda.

 • Mempelajari mata  pelajaran sejarah dengan penuh minat
 • Menonton filem tentang sejarah negara
 • Membaca buku sejarah negara
 • Mengenali tokoh-tokoh kemerdekaan negara
 • Mengunjungi tempat-tempat bersejarah di pelbagai negeri
 • Menyertai sambutan kemerdekaan negara

Tanggungjawab Ibu Bapa Memupuk Semangat Patriotik

Anda telah mewakili sekolah anda dalam satu pertandingan pidato peringkat daerah. Tajuk pidato anda ialah “Tanggungjawab Ibu Bapa Memupuk Semangat Patriotik dalam Jiwa Anak-anak’. Tuliskan teks pidato itu selengkapnya.

 • Ibu bapa menjelaskan kepada anak-anak peri pentingnya semangat patriotik
 • Ibu bapa membawa anak-anak melawat tempat-tempat bersejarah
 • Ibu bapa menyediakan buku-buku/bahan bacaan/ visual yang berkaitan sejarah dan kenegaraan
 • Ibu bapa menceritakan jasa/pengorbanan tokoh-tokoh pemimpin/pejuang kemerdekaan
 • Ibu bapa menggalakaan anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti bertemakan semangat patriotik

Leave a Reply

Your email address will not be published.