Memupuk Semangat Kejiranan

Pelajar UPSR

Contoh Karangan SPM – Memupuk Semangat kejiranan

Semangat kejiranan merujuk aspek kesefahaman dan hubungan erat sesama jiran. Kerajaan telah melancarkan slogan ‘Jiran Sepakat Membawa Berkat’ untuk mengembalikan semangat kejiranan yang kian luntur dalam kalangan masyarakat di negara ini. Anda ingin menulis sebuah rencana yang bertajuk “Langkah-langkah Memupuk Semangat Kejiranan dalam Kalangan Masyarakat”. Tulis rencana anda itu selengkapnya.

Read More »Contoh Karangan SPM – Memupuk Semangat kejiranan