Rangka Karangan – Pelaburan asing

tips peperiksaan

Latar Belakang Pelaburan asing Pemimpin kita bertekad menjadikan Malaysia Negara perindustrian. Kerajaan Malaysia sentiasa menggalakkan kemasukan pelaburan asing untuk mengatasi masalah kekurangan modal Pelaburan asing menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sesebuah Negara. Melaluinya, wawasan kerajaan dapat direalisasikan. Kerajaan menggubal dasar untuk memberi jaminan serta menggalakkan pelaburan asing. Kepentingan Pelaburan asing Kemasukan pelaburan asing ke Negara ini … Read more