Skip to content

Contoh Karangan – Kemahiran dalam alam Pekerjaan

Kemahiran dalam alam Pekerjaan

Dalam eraglobalisasi ini, persainganpasaran pekerjaan semakin besar di Malaysia. Apakahkriteria dan kemahiran yang diperlukansebelummemasuki alam pekerjaan?

Persediaan Untuk Menghadapi Cabaran Pekerjaan

Di Malaysia, memasuki alam pekerjaan adalah menjadi destinasi terakhir kepada kebanyakan pelajar. Sama ada pada peringkat sijil, diploma atau ijazah mereka mula mencongak-congak akan peluang pekerjaan yang bakal diceburi. Walau bagaimanapun, dalam persaingan untuk memasuki pasaran pekerjaan, kelulusan akademik sahaja belum tentu menjanjikan seseorang itu boleh menjawat jawatan yang dicita-citakan. Sebaliknya, individu yang memiliki pelbagai kemahiran di samping akademik yang baik sudah pasti dapat memenuhi kriteria yang diperlukan oleh para majikan. Oleh hal yang demikian, seseorang pelajar itu wajarlah memperlengkap dirinya dengan pelbagai kemahiran yang diperlukan sebelum melamar sebarang pekerjaan.

Kemahiran berkomunikasi

Antara kemahiran terpenting yang harus dikuasai ialah kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi ialah kebolehan istimewa yang menggabungkan kecekapan seperti petah berbicara, matang dalam melontarkan idea dan pendapat serta berani lagi yakin apabila berhadapan dengan pelbagai peringkat klien. Hal tersebut amatlah penting memandangkan dunia terbuka pada hari ini memerlukan seseorang itu berkebolehan untuk mengeluarkan hujah yang bernas serta pendapat yang matang. Kebolehan dalam berkomunikasi juga memberikan ruang kepada individu tersebut memperluas rangkaian klien dan tetamu.

Melalui interaksi yang baik pada pelbagai peringkat pasti memberi impak besar apabila pelbagai peluang kerjaya mudah diperoleh. Pada peringkat nasional, tokoh-tokoh istimewa seperti Dato Dr. Fadhillah Kamsah, Mahathir Lokman, Dr Fatimah Al Zahra serta ramai lagi telah berjaya membina kerjaya yang lumayan hasil kebijaksanaan berkomunikasi yang dimiliki oleh mereka. Demikianlah yang dimaksudkan oleh peribahasa, budi menunjukkan hati, bahasa menunjukkan bangsa.

Kemahiran Bahasa

Di Malaysia, bahasa-bahasa utama seperti Bahasa Melayu, Inggeris, Mandarin, Arab, Perancis dan Jepun mula mendapat tempat di hati masyarakat. Signifikan menguasai pelbagai bahasa memang tidak dapat dielakkan lagi dalam era globalisasi tanpa sempadan seperti sekarang. Keupayaan seseorang menguasai pelbagai bahasa memberikan ruang yang luas untuknya menjalinkan jaringan komunikasi dan seterusnya menghidu pelbagai peluang kerjaya. Dalam konteks negara perindustrian seperti Malaysia, keupayaan menguasai pelbagai bahasa menjadikan bonus seseorang itu menjawat pelbagai jawatan penting seperti penterjemah, pegawai perhubungan awam, agen perdagangan antarabangsa dan pegawai utama di mana-mana kedutaan.

Dengan hal yang demikian, seyogialah rakyat negara ini mengambil peluang mempelajari pelbagai bahasa agar peluang kerjaya yang terbuka menjadi milik kita. Tanpa penguasaan bahasa yang sesuai dengan tuntutan globalisasi, nescaya kita akan terus tertinggal dan terperap bagaikan katak di bawah tempurung. Oleh itu, atas dasar tuntutan globalisasi dan massa kita hendaklah mampu menguasai kemahiran pelbagai bahasa.

Penampilan diri

Pembawaan dengan sifat sederhana, kemas dan berperawakan yang yakin adalah antara faktor seseorang itu mudah diterima dalam mana-mana agensi atau organisasi. Demikian pula apabila dalam alam pekerjaan, kebolehan menyesuaikan diri dalam khalayak menjadi sumber terpenting untuk seseorang itu berjaya. Sewajarnya, sebelum melangkah ke alam kerjaya, pastikan diri kita memperloleh suatu kemahiran yang paling penting, iaitu kemahiran membuat penampilan diri. Penampilan diri adalah berhubung kait dengan cara berpakaian, gaya bertutur dan bijak menyesuaikan diri dalam pebagai lantai khalayak. Kemahiran ini perlu dipelajari semasa pelajar masih pada peringkat sekolah dan lebih-lebih lagi di institusi pengajian tinggi. Penglibatan aktif dalam aktiviti kokurikulum dan koakademik membolehkan individu belajar cara-cara bergaul, kebolehan membuat keputusan dan sentiasa mesra khalayak. Oleh sebab itu, remaja hendaklah tampil dengan perawakan yang baik, berfikiran positif dan menjauhi sikap menyendiri ibarat kera sumbang.

Kemahiran teknologi

Kemahiran teknologi adalah antara cabaran terbesar yang mesti dikuasai oleh setiap remaja. Pada hari ini dianggarkan lebih 200 ribu graduan yang menganggur akibat kesukaran untuk memasuki pasaran kerja. Namun demikian, rata-rata graduan yang memiliki ijazah dalam bidang teknologi seperti kejuruteraan, elektronik dan perniagaan sangat mudah diterima oleh majikan. Oleh itu, bagi memenuhi pasaran kerja yang mementingkan bidang kepakaran dan kemahiran, para remaja hendaklah tahu akan potensi diri masing-masing dan memilih mana-mana bidang yang berkaitan dengan teknologi. Kemahiran seperti pengendalian mesin, arka dan reka bentuk membolehkan graduan dalam bidang ini amat laris bagaikan pisang goreng panas. Selaras dengan matlamat tersebut pelbagai institusi kemahiran seperti Politeknik, Pusat Latihan Industri dan IPT yang berorientasi teknologi tumbuh bak cendawan selepas hujan. Ayuh, remaja sekalian, apa lagi yang ditunggu? Perahu sudah di air, pendayung di dalam genggaman harungilah samudera nan terbuka.

Contoh Karangan: Persediaan untuk menghadapi Alam Pekerjaan

Kemahiran pengaturcaraan maklumat

Dalam dunia yang semakin dikuasai oleh pengaturcaraan maklumat, kemahiran dalam bidang ICT sentiasa memberikan kelebihan kepada individu. Pada hari ini semua urusan yang bermula dari kaunter hadapan hinggalah kepada membuat keputusan yang paling dasar bergantung penuh kepada akses komputer. Golongan remaja kini mesti celik komputer dan mempunyai pengetahuan secara profesional dalam bidang pengaturcaraan, ‘programming’ dan perisian. Golongan remaja hendaklah memiliki sekurang-kurangnya kemahiran asas komputer seperti ‘Office’, ‘Powerpoint’, ‘Excel’, ‘Adobe’ dan boleh melayari Internet.

Malahan, seperkara yang amat penting juga, kebolehan berbahasa Inggeris juga amat penting dalam menguasai teknologi maklumat ini. Oleh hal yang demikian, bersedialah dari awal agar anda menjadi anak muda yang lengkap dengan pengetahuan sebelum turun ke pentas kerjaya, sejajar dengan peribahasa, hilang dicari, terapung direnangi, tenggelam diselami.

Kesimpulan Karangan

Pada hakikatnya, seperti yang dikatakan oleh orang-orang lama, anak-anak muda mestilah boleh ditolak ke tepi mahupun ketengah, bak kata peribahasa ‘benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, naik ke darat menggunung sasa dan terlontar ke udara menyinar bak kejora’. Begitulah hakikatnya, anak muda pascamilenium datangnya dinantii, perginya dicari dan hilangnya diratapi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page