Skip to content

ANALISIS KARANGAN 2001-2009 STPM

tips peperiksaan

2001

1.Meningkatkan usia persaran daripada 55 tahun kepada 60 tahun.
-Membincangkan perkara itu

2. Pengabaian budaya hidup berjiran
-Sebab dan langkah

3. kegagalan bidang penternakan memenuhi permintaan penduduk tempatan.
-Menyatakan kekesalan dan langkah mengatasi.
-Format :memorandum

4. proses globalisasi
-Membincangkan perkara tersebut

2002
1. Kestabilan institusi keluarga dapat melahirkan generasi berguna
-Faktor yang dapat menstabilkan institusi tersebut.

2. Pertumbuhan pasar raya dan kompleks membeli belah
Kesan 3. Menyuburkan minat membaca dalam kalangan kanak-kanak.
Langkah-langkah untuk menyuburkannya.

4. Masalah kekurangan air diperingkat negeri.
Punca dan cadangan -format:laporan

2003
1. Pencemaran sungai
Kesan negatif dan langkah
2. Kurangnya sambutan terhadap buku ilmiah
Faktor dan cara meningkatkan penjualan

3. Kelemahan sistem pengangkutan di negara
Kelemahan dan cara mengatasi.
-Laporan

4. Kegiatan cetak rompak.
Faktor dan kesan negatif

2004
1. Perpaduan kaum di Malaysia
Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan perpaduan melalui pendidikan

2. Penggunaan racun perosak yang tidak mengikut peraturan
Kesan buruk dan cadangan
3. Kemajuan negara dikatakan berpunca daripada kestabilan politik dan kecekapan `pengurusan.
-Menyatakan pendirian tentang pendapat itu.

4. Budaya sains dan teknologi dalam kalangan pelajar.
– cara untuk memupuk budaya tersebut.
-ucapan

2005
1. Kepentingan aktiviti sukan dan riadah.
kepentingan2. Malaysia dijadikan pusat kecemerlangan ilmu di rantau ini.
-Menyatakan pendirian untuk menyokong pendapat tersebut.

3. Cara-cara menghadapi masalah kemelesetan ekonomi.
Langkah-langkah mengatasi kemelesetan ekonomi.
-format:ceramah

4.  Penggunaan tenaga buruh kanak-kanak di negara Dunia Ketiga.
Kesan negatif.

2006

1. Patriotisme
Tindakan yang perlu diambil

2. Obesiti dan kegemukan
punca
3. Seni budaya tradisional tidak mendapat tempat dalam kalanagn masyarakat
Faktor-faktor
4. KOMSAS
Kesan positif
2007
1. Telefon bimbit semakin disukai

Sebab dan kesan
2. Rasuah
Sebab rasuah perlu dibendung

3. Hak-hak pengguna
Mengulas hak-hak pengguna
-syarahan

4. Program televisyen yang mengutamakan keuntungan.
Pendirian tentang pernyataan tersebut.

2008

1. Aktiviti kitar semula.
Kebaikan aktiviti kitar semula
-format:ceramah
2. kurangnya minat siswazah menceburi bidang pertanian.
Sebab-sebab

3.rancangan hiburan realiti
-Menyatakan kekesalan &kesan negatif
-memorandum

4.belia kurang berminat menceburkan diri dalam bidang keusahawanan.
Faktor mempengaruhi dan kesan

3. Bahasa
kelebihan meguasai lebih daripada satu bahasa dan cadangan untuk meggalakkan generasi muda
meguasai lebih daripada 1 bahasa.

4. Perpaduan.
kepentingan perpaduan dan langkah untuk meningkatkan perpaduan kaum di negara ini.

2009

1. Industri desa
manfaat memajukan industri desa.

2. Muzik
peranan muzik dalam masyarakat.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page