Skip to content

Analisis Karangan Percubaan STPM Negeri-negeri 2011

Contoh Karangan

Negeri Isu Fokus Soalan
Kedah 1. Gejala penagihan semula dadah membimbangkan semua pihak. Pada pendapat anda, mengapakah perkara ini berlaku?.
2. Fenomena pemerdagangan manusia menimbulkan pelbagai masalah. Jelaskan faktor-faktor dan bincangkan implikasinya kepada masyarakat dan negara.
3. Vandalisme selalunya dikaitkan dengan keruntuan institusi kekeluargaan. Sejauh manakah anda setuju dengan penyataan ini dan cadangkan langkah-langkah untuk menanganinya.
4. Lambakan produk tiruan di pasaran menimbulkan kebimbangan masyarakat. Sediakan memorandum kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan pengguna untuk menyatakan kekesalan dan langkah-langkah untuk mengatasinya.
Pahang 1. Kewujudan laman sosial seperti “facebook”, “twitter”, “blog”. Bincangkan impak laman sosial ini kepada masyarakat dan negara.
2. Malaysia dikatakan mempunyai kekuatan untuk menjadi pusat pendidikan serantau. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat tersebut.
3. Pengambilan vitamin dan bahan minuman bertonik. Jelaskan kebaikan pengambilan vitamin dan bahan minuman bertonik tersebut.
4. Stesen televisyen dan pengusaha pawagam cenderung menyiarkan drama dan filem yang berunsur mistik Tulis memorandum untuk menyatakan kekesalan tentang kesan negatif yang timbul daripada rancangan tersebut dan kemukakan usul untuk menangani kesan negatif itu.
Terengganu 1. Masalah pengangguran dalam kalangan belia. Jelaskan kesannya kepada masyarakat dan cadangan untuk menanganinya.
2. Kebanyakan pasar tani menjadi tumpuan. Huraikan faktor-faktor yang mendorong orang ramai mengunjungi pasar tani dan jelaskan kemudahan yang perlu disediakan di pasar tani.
3. Kepentingan hubungan yang erat dalam kalangan ahli keluarga. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengeratkan dan mengekalkan hubungan kekeluargaan?
4. Kajian tetang kesan pertubuhan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Sediakan satu laporan tentang kesan pertumbuhan IPTS kepada rakyat dan negara ini.
Selangor 1. Penyediaan dan penjualan makanan di kantin sekolah yang tidak sempurna dan tidak sihat meninggalkan pelbagai kesan negatif kepada murid-murid. Sebagai Yang Dipertua Persatuan Ibu bapa dan Guru, sediakan memorandum untuk menyatakan permasalahan yang timbul dan kemukakan juga usul untuk menangani masalah ini.
2. Kemudahan yang disediakan dalam bidang sukan dapat meningkatkan prestasi atlet dan mutu sukan negara. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini?
3. Peranan pertubuhan belia dalam

merealisasikan wawasan untuk mencapai status negara maju pada tahun 2020.

Sediakan teks syarahan anda.
4. Penggunaan laman sosial melalui internet amat popular di Malaysia. Jelaskan implikasi penggunaan laman sosial ini  terhadap masyarakat.
Negeri Sembilan 1. Pencapaian negara dalam beberapa jenis sukan di peringkat antarabangsa belum mencapai tahap yang diharapkan. Cadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan mutu sukan negara.
2. Penggunaan laman web sosial semakin meluas. Bincangkan kesannya terhadap golongan remaja.
3. Kewujudan restoran makanan segera banyak mehmpengaruhi corak hidup masyarakat. Tulis laporan sebagai setiausaha Persatuan Pengguna.
4. Menggiatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan menggalakkan penyertaan pelabur asing. Bincangkan usaha-usaha untuk menarik pelabur asing.
Sabah 1. Program 1Murid 1Sukan banyak mendatangkan manfaat kepada murid. Huraikan manfaattersebut.
2. Filem tempatan banyak yang bertemakan unsur mistik. Bincangkan kesan pemaparan tema tersebut kepada penonton.
3. Internet dikatakan dapat memainkan peranan penting untuk mencorakkan kehidupan masyarakat di sesebuah negara. Berikan pandangan anda tentang keepentingan internet kepada masyarakat dan negara.
4. IPTS dapat membantu negara meningkatkan tahap pendidikan dalam kalangan rakyatnya. Pada pendapat anda, apakah aspek yang perlu diberikan oleh kerajaan terhadap pengendalian institusi tersebut. Bincangkan.
Perak 1. Pemerdagangan Orang ialah suatu jenayah kemanusiaan yang  dipandang serius pada masa ini. Huraikan  usaha dan cabaran  untuk menanganinya.
2. Perniagaan pinjaman wang secara haram Huraikan punca berlakunya fenomena ini dan bentuk pengawalan yang boleh dilaksanakan dalam usaha membanterasnya.
3. Terdapat  pelbagai laman sosial di internet yang dilayari oleh  masyarakat, khususnya     golongan  remaja. Bincangkan kesan aktiviti tersebut.
4. Kenaikan harga barangan dan kos perkhidmatan  semakin membimbangkan masyarakat. Sediakan memorandum untuk menyatakan kekesalan dan langkah-langkah untuk menangani permasalahan ini.

 

Berdasarkan isu atau topik yang disenaraikan di atas, topik yang paling popular ialah isu laman sosial.

Hal ini demikian kerana, 3 buah negeri iaitu Pahang, Selangor, dan Perak telah memilih soalan tersebut.

Di samping itu, isu-isu lain juga perlu diberikan tumpuan,  seperti isu pemerdangan orang, filem atau drama berunsurkan mistik, kenaikan harga barang, lambakan barang tiruan, peranan internet, pelaburan asing, keracunan makanan, pengambilan pil vitamin, dan institusi pengajian tinggi atau pusat pendidikan serantau.

Namun demikian, isu-isu yang yang dianggap tidak hangat juga perlu diberikan perhatian kerana isu-isu itu merupakan isu yang berpanjangan atau berterusan.

[source]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page