Skip to content

Analisis Soalan Karangan STPM 2004 – 2009

perpustakaan

TAHUN

SOALAN

1

2

3

4

2004

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai perpaduan melalui sistem pendidikanAkibat dan cadangan untuk mengatasi penggunaan racun makhluk perosakyang tidak mengikut peraturanPandangan tentang isu kepesatan kemajuan Malaysia berpunca daripada kestabilan politik dan kecekapan pengurusanUcapan tentang cara pemupukan budaya sains dalam kalangan pelajar boleh dilakukan.

2005

Bincangkan tentang kepentingan peningkatan minat masyarakat terhadap aktiviti sukan dan riadah dalam kehidupan harianPendapat tentang usaha yang dijalankan bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat kecemerlangan ilmuCeramah tentang cara-cara Malaysia menghadapi masalah kemelesetan ekonomiBincangkan kesan negatif yang timbul akibat penggunaan tenaga buruh kanak-kanak secara berleluasa

2006

Ceramah tentang kebaikan aktiviti kitar semula kepada masyarakat dan negaraSebab-sebab siswazah kurang berminat dalam bidang pertanianMemorandum tentang kesan negatif rancangan hiburan bersifat realiti dan usul untuk menangani kesan negatif tersebutFaktor-faktor yang menyebabkan golongan belia kurang berminat dalam bidang keusahawanan dan kesan yang timbul sekiranya fenomena tersebut gagal diatasi

2007

Tindakan untuk memperkukuh patriotisme dalam kalangan masyarakatGejala obesiti atau kegemukan berpunca daripada amalan pemakan tidak sihatFaktor-faktor yang menyebabkan kegiatan seni budaya tradisional kini semakin tidak mendapat temat dalam kalangan masyarakatKesan positif langkah Kementerian Pelajaran Malaysia memasukkan komponen Kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu

2008

Punca telefon bimbit menjadi pilihan ramai dan kesan yang timbul daripada penggunaannyaPendapat tentang perlunya membendung gejala rasuah di negara kitaSyarahan sempena Kempen Pengguna Bijak dengan tajuk ‘Hak-hak pengguna’Kebanyakan rancangan televisyen lebih mementingkan keuntungan kewangan berbanding melaksanakan tanggungjawab sosial. Sejauh mana anda bersetuju.

2009

Penjelasan tentang manfaat memajukan industri desaHuraikan peranan muzik dalam masyarakatPendapat tentang kelebihan menguasai lebih daripada satu bahasa. Kemukakan cadangan untuk menggalakkan generasi muda menguasai lebih daripada satu bahasaPendapat tentang kepentingan perpaduan kaum dan langkah yang boleh diambil untuk meningkat perpaduan kaum di negara ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page