Skip to content

Manfaat Bioteknologi (Rangka Karangan STPM)

Belajar online

Pengenalan bioteknologi telah membawa banyak manfaat dalam bidang pertanian negara dengan aplikasi pengubahsuaian genetik dan penggunaan mikroorganisma. Huraikan pernyataan di atas.

Manfaat Bioteknologi

1. Meningkatkan kualiti

– Hasil yang lebih baik daripada sebelumnya
– Saiz dan bentuk yang lebih besar dan cantik
– Lebih tahan lama, jangka hayat yang panjang, tidak mudah rosak, lambat ranum
– Mutasi aruhan
– Meningkatkan pembesaran
– Kawalan virus dengan Patogen – MARDI

2. Meningkatkan produktiviti /kuantiti keluaran

-Jumlah hasil yang dikelurakan meningkat dalam jumlah yang berganda.
– Contoh: Tanaman padi dengan menggunakan baka M123, Malinja dan Mahsuri
-Menambahkan kuantiti makanan Negara / dapat menampung keperluan sumber makanan

3. Penghasilan baka baru

-Penciptaan sepsis baru yang boleh dijadikan induk untuk penghasilan yang lebih berkualiti
– Mengambil kelebihan baka asal dan menyesuaikannya dengan keadaan setempat dalam Negara
– Contoh: kacukan lembu tempatan (tahan cuaca panas) dengan ciri-ciri lembu freasian (banyak susu)
– In vitro
– Embrio – persenyawaan
– Penghasilan produk baru agro pertanian
– Peningkatan produktiviti pertanian
– Peningkatan kualiti
– Membiakkan spesis yang menghadapi
ancaman kepupusan

4. Kepelbagaian hasil keluaran

– Hasil keluaran dipelbagaikan
– Contoh: tisu bunga orkid yang dikultur dapat menghasilkan bunga yang pelbagai dalam bentuk dan saiz yang berbeza
– Penghasilan pelbagai produk hiliran
– Contoh: kelapa sawit bukan hanya dapat menghasilkan minyak masak tetapi juga pelbagai barangan lain seperti sabun, lilin, barangan kosmetik dan biodiesel.

5. Meningkatkan inovasi

– Penumpuan kerajaan kepada bioteknologi dalam sektor ini akan lebih membangunkan dan memodenkan sector pertanian.
– Lebih banyak aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) dijalankan
– Kerjasama dengan Negara maju juga dilakukan bagi memperolehi teknologi mereka
-Contoh: Jepun dan Amerika Syarikat – Persidangan Bioteknologi di Boston telah berjaya menandatangani 10 MOU antara Malaysia dengan institut penyelidikan dan firma swasta U.S.

6. Memajukan teknologi pertanian

– Penekanan kepada bidang bioteknologi secara langsung meningkatkan usaha unrtuk memodenkan sektor pertanian
– Penciptaan dan penggunaan teknologi pertanian moden
– Pemindahan teknologi dari luar negara spt Jepun

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page