Skip to content

Rangka Karangan Cara-cara Mengembalikan Budaya Lama

Karangan Budaya Lama

Malaysia mempunyai pelbagai kaum yang mengamalkan budaya lama yang istimewa. Pada pendapat anda, apakah cara-cara yang boleh mengembalikan budaya lama negara kita?

Cara-cara Mengembalikan Budaya Lama

Kita hidup sandar-menyandar bak aur dengan tebing. Kita terus berpegang pada amalan murni budaya lama bukit sama didaki, lurah sama dituruni; hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Kehidupan seperti inilah yang bakal menjana masyarakat yang prihatin, dinamik, dan progresif. Walau bagaimanapun, akibat perubahan zaman yang dibelenggu dengan hambatan mengejar kerjaya dan kehidupan yang semakin kompleks, manusia mula mengabaikan tradisi mulia itu. Kini kehidupan dirasakan terlalu rumit, merimaskan dan tiada roh kesejahteraan. Demi menjadikan kehidupan kita lebih bermakna, seyogialah kita kembalikan semula amalan lama dengan menyuburkan budaya tegur-menegur dalam kalangan masyarakat.

Isi-Isi Karangan Mengembalikan Budaya Lama

Malaysia ialah masyarakatnya yang berbilang kaum. Negara kita mempunyai kaum Melayu, Cina, India, dan kaum minoriti yang lain di Sabah serta Sarawak. Situasi ini menyebabkan masyarakat kita mengamalkan pelbagai adat atau budaya lama yang menarik. Budaya yang unik ini mempunyai banyak kepentingan jika dihargai dengan sewajarnya. Malangnya, negara kita yang menuju ke arah kemodenan telah menyebabkankhazanah budaya kita semakin hilang di masyarakat remaja.

Isi 1 :   Menghidupkan semula tradisi masyarakat silam

 • masyarakat silam terlalu kuat ikatan kejiranan dan kasih sayang
 • menyuburkan tradisi kunjung-mengunjung
 • tradisi bergotong-royong, unjuk-mengunjuk, memberi dan menerima hendaklah diperkasakan dalam masyarakat (sedikit tanda ingat dan banyak tanda ada)

Isi 2 :   Berusaha memupuk persefahaman dan saling hormat sesama jiran tetangga

 • jiran ibarat saudara-mara sendiri
 • sentiasa bersama menghadapi sebarang masalah besar atau kecil
 • tidak membezakan status dalam masyarakat
 • tiada perbezaan pangkat, miskin atau kaya
 • amalan menegur kesalahan dengan nasihat secara ikhlas
 • amalkan tanggungjawab anakku anakkau dan anakkau anakku

Isi 3 :   Mengembalikan tradisi secara contoh dan teladan

 • kalangan berpengaruh dalam masyarakat hendaklah menjadi peranan modal
 • ibu bapa mengajar anak-anak cara-cara menghormati orang yang lebih tua
 • pemimpin sentiasa mendekati rakyat
 • sentiasa berinteraksi secara sopan, jujur, dan telus

Isi 4 :   Saling membantu dan menyokong dalam urusan harian

 • boleh memperkukuh jalinan kejiranan
 • golongan berada sentiasa menjadi tempat merujuk golongan miskin manakala yang miskin menghormati dan menyokong yang berada
 • mengadakan jamuan dan kenduri-kendara
 • tidak mengukur nilai kebendaan tetapi ikhlas sebagai paksi perhubungan mesra

Isi 5 :   Golongan tua sentiasa dijadikan pakar rujuk

 • sebagai menghormati taraf mereka dalam masyarakat
 • menghargai pengalaman dan usia mengatasi darjat dan pangkat
 • golongan muda sentiasa dinasihati
 • tidak wujud jurang yang terlalu dalam antara generasi
 • elakkan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar dalam masyarakat

Penutup Karangan

Kesimpulannya, walaupun amalan tradisi nenek moyang itu semakin terhakis dalam kehidupan masyarakat global, namun rohnya masih dirasai oleh sebahagian masyarakat di pedalaman. Oleh hal yang demikian, amalan yang sudah menjadi budaya ini elok dihidupkan kembali agar kehidupan bermasyarakat lebih harmoni dan riang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page