Kokurikulum (SPM)

Pelajar UPSR

Pembentukan sahsiah seseorang pelajar tidak mungkin sempurna tanpa penglibatannya dalam aktiviti kokurikulum. Bahaskan pernyataan ini

 

Pendahuluan :

– matlamat utama Falsafah Pendidikan Negara ialah melahirkan insan yang seimbang

dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek

– pendidikan  akademik sahaja tidak mungkin mencukupi

– perlu diseimbangkan dengan aktiviti kokurikulum

 

Isi :

– Mengasah kebolehan fizikal ( misalnya melalui aktiviti permainan)

– memupuk bakat kepimpinan   ( dengan mengetuai  persatuan)

– memupuk kebolehan menyelesaikan masalah/ krisis – menjayakan sesuatu projek

– memupuk semangat bekerjasama dalam kumpulan

 

Penutup :

– jelaslah betapa pentingnya  aktiviti  kokurikulum  dalam  membentuk sahsiah seseorang pelajar

– oleh itu, aktiviti kokurikulum tidak harus dipandang remeh

– pelajar harus mengimbangkan bidang akademik dengan penglibatan  mereka dalam aktiviti kokurikulum

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.