Skip to content

Pemahaman Prosa Klasik : Hikayat Siak

SPM Bahasa Malaysia

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

prosa klasik Hikayat Siak

Dan sampailah di Kuala Johor. Maka orang Johor pun gegerlah, mengatakan, “Tuan kita sudah datang!” Dan mana suku Laksamana, semuanya datang, menghadap baginda. Maka kata orang Johor, “Jikalau betul asal tuan kami, minta tawarkan air yang masin.” Dan titah baginda, “Baiklah.” Dan lalu diambil rotan, dilingkar, dimasukkan ke dalam air. Maka baginda beryang-yang, “Jikalau betul asal dari raja Johor, hendaklah Allah Taala tawarkan air yang masin, menjadi tawarlah.” Lalu dimasukkan ke dalam lingkaran rotan itu. Maka segera diambilnya air itu. Dan, masing-masing minum air itu, sangat tawarnya, lagi sejuk rasanya. Maka segala orang Johor pun bersoraklah, “Ialah, tuanku patik, Tuanku Yang Maha Mulia ini!” Dan banyaklah yang mengikut baginda. Dan baginda pun bertitah kepada segala rakyat, “Hendaklah kamu mengatakan ‘daulat’.”

Maka baginda pun masuk ke Negeri Johor. Maka dibedil orang dari kubu Johor. Maka segala meriam pun keluar air kepada mulut meriam. Satu pun tiada berbunyi. Maka baginda pun mudik, didayungkan oleh segala rakyat, sambil bertimang, berakung, lalu ke Pangkalan Rama, di jambatan dalam. Maka baginda pun melompat naik ke atas jambatan. Baginda memegang pedang kerajaan yang bernama Sepurejab, telah terhunus dari sarungnya.
(Dipetik daripada ‘Hikayat Siak’ dalam antologi Dirgahayu Bahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i) Berikan maksud beryang-yang. [ 2 markah ]
(ii) Nyatakan cara baginda menukarkan air masin menjadi tawar. [3 markah]
(iii) Pada pendapat anda, apakah bukti rakyat menunjukkan taat setia kepada pemerintah? [3 markah ]

Cadangan Jawapan Hikayat Siak

(i) Maksud – membaca mantera/ memuja sesuatu [2 markah]

(ii) Cara
– mengambil rotan, dilingkar
– baginda beryang-yang
– dimasukkan lingkaran rotan ke dalam air     [3 markah]

(iii) Bukti
– sentiasa mematuhi arahan/ perintah
– menjaga keamanan negara
– bekerja keras memajukan negara
– menghormati pemerintah
– mematuhi peraturan dan undang-undang [3 markah]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page