Karangan – Punca kejiranan terjejas dan cara atasi

Contoh Karangan

Semangat kejiranan yang semakin luntur telah menyebabkan timbulnya berbagai-bagai masalah dalam masyarakat. Huraikan faktor-faktor lunturnya semangat kejiranan dan cara-cara mengatasinya. Semangat kejiranan merujuk satu perasaan yang mengutamakan jiran tetangga dalam kehidupan seseorang itu. Pengamalan semangat ini melibatkan sikap sering berbual dengan jiran, mengunjungi mereka ketika perayaan atau kecemasan serta membantu apabila diperlukan tanpa sebarang pertanyaan. … Read more

Isi – isi Karangan – Semangat patriotik

Teknik menulis karangan

Anda berhasrat untuk menyertai satu pertandingan ceramah yang bertajuk ‘Penerapan Semangat Patriotik Dalam Kalangan Generasi Muda Kini’.  Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. Kata alu-aluan dan tajuk ceramah Maksud patriotik Cara penerapan – cerita, aktiviti, filem, kempen Kesan – naikkan semangat majukan negara, nilai cinta negara, semangat berpasukan dan perpaduan Harapan patriotik Semangat patriotisme perlu ada … Read more

KEPENTINGAN SEMANGAT KEJIRANAN

menulis karangan

Nusa tercinta kita Malaysia merupakan negara yang mempunyai anak watan berbilang kaum dan hidup secara bersama sehati sejiwa ibarat seikat bak sirih serumpun bak serai.  Sehubungan dengan itu, kebanyakan anggota masyarakat hidup berjiran di kawasan bandar ataupun di kawasan luar bandar dan mereka saling berhubung, bertemu dan berurusan antara satu sama lain. Namun ada lakaran … Read more